In Nederland zijn elke 4 jaar verkiezingen voor de Provinciale Staten. We kiezen dan de statenleden, de volksvertegenwoordigers van de provincie. Maar wat zijn de taken van de provincie? Wat doen de statenleden? En welke partij past het best bij u? 

Ga naar Stemhulp Provincie Fryslân

Taken van de provincie

De provincie heeft verschillende taken op de volgende gebieden: 

  • Indelen van de ruimte
  • Natuur en milieu
  • Klimaat en energie
  • Openbaar vervoer
  • Wegennetwerk
  • Cultuur en monumentenzorg
  • Regionale economie
  • Toezicht houden

Wat doen de statenleden?

De statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er aan die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is. De statenleden controleren het bestuur van de provincie, de Gedeputeerde Staten. De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt vlak na de provinciale statenverkiezingen. Dus stemt u bij de Provinciale Statenverkiezing? Dan heeft u ook indirect invloed op wie de leden
van de Eerste Kamer worden.

College van Gedeputeerde Staten

Na de Provinciale Statenverkiezing wordt het college van Gedeputeerde Staten gevormd: het dagelijks bestuur van de provincie. In het college zitten gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Zij voeren
de besluiten van de Provinciale Staten uit. Iedere gedeputeerde heeft zijn eigen onderwerp. Bijvoorbeeld verkeer en vervoer, of natuur en milieu.

Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning is voorzitter van de Provinciale Staten en van de Gedeputeerde Staten. De regering benoemt deze commissaris voor een periode van 6 jaar. De commissaris houdt onder meer toezicht op het beleidsproces van de provincie en adviseert en bemiddelt bij bestuurlijke problemen in gemeenten.

Downloads