Overlast door de brandharen van de eikenprocessierups is erg vervelend. Daarom haalt Opsterland de nesten van deze rupsen weg. Bijvoorbeeld rondom scholen, langs fietspaden of in dorpen. Dit jaar doen we dat op dezelfde manier, als in voorgaande jaren, maar daarnaast voeren we ook een proef uit. Met die proef proberen we de eikenprocessierups op een biologische manier te bestrijden. Daarbij worden aaltjes (nematoden) gebruikt die de rups doden. Deze preventieve manier van bestrijding zou op een groene manier kunnen helpen. We hopen het! Onze buurgemeenten hebben in ieder geval al goede ervaringen met deze biologische manier van bestrijden.

Wat zijn nematoden?

Dat zijn aaltjes, die in Nederland voorkomen in de bovenste lagen van bodem. Deze microscopisch kleine wormpjes dringen de rupsen binnen en doden ze uiteindelijk. Nematoden zijn niet schadelijk voor mensen en ook niet voor dieren. Daarom is het bestrijden van de eikenprocessierups met nematoden biologisch.

Wat gaan we doen?

Vlak nadat de eitjes zijn uitgekomen starten we. Dat is meest halverwege april. Deze proef voeren we uit in Nij Beets en Wijnjewoude. Langs de Domela Nieuwenhuisweg en Tolhekbuurt (vanaf de snelweg tot aan het kanaal). En langs Het Skjer en De Finne. De aaltjes worden op de bomen gespoten. En dat is een secuur werkje. De omstandigheden, zoals het weer en de temperatuur, zijn erg belangrijk. Ook kan deze bestrijding het best in de nacht gedaan worden, wanneer de rupsen niet actief zijn.

De werkzaamheden

Op welke datum we aan de slag gaan hangt dus af van onder andere het weer. Maar we doen dit vanaf halverwege april tussen 19.00 en 05.00 uur. Er zijn ongeveer drie dagen nodig om de bomen langs deze routes te bespuiten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trekker en een spuitinstallatie. Woont u langs de wegen, dan kunt u deze machines horen. Ongeveer 10 dagen na de eerste ronde, volgt een tweede ronde.

Reacties & vragen

Het beste resultaat is pas over een aantal jaar (3 tot 5 jaar) zichtbaar. We laten u in het najaar (oktober)  weten of deze proef dit jaar is geslaagd.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met sybrand.de.jong@opsterland.nl.

Een brandhaard van de eikenprocessierups doorgeven kan via de MijnGemeente app.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland