Op donderdagavond 8 september krijgen initiatiefnemers met een goed idee voor de leefbaarheid in Fryslân de mogelijkheid om hun projectidee te pitchen. Op deze avond kunnen initiatieven voor zowel het Iepen Mienskipsfûns Fryslân als het Regiofonds worden gepresenteerd ten overstaan van de adviescommissie Zuidoost-Fryslân.

Wat wordt er verwacht?

Iedere initiatiefnemer krijgt 5 minuten om zijn of haar initiatief te pitchen, hierna krijgt ook de adviescommissie 5 minuten om vragen te stellen en tips/adviezen te geven. Het is toegestaan om gebruik te maken van de beamer maar hou er rekening mee dat 5 minuten snel voorbij zijn!

Datum: 8 september 2022

Locatie: De Skâns

Adres:  Loaijersstrjitte 2, 8401 DV Gorredijk

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

 

Opgave

Opgeven kan per mail via

zuidoost@fryslan.frl

Vol=Vol