In de gemeente Opsterland werken, net als in andere gemeenten, partijen als GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland, woningcorporaties en de politie samen als het gaat om de zorg en veiligheid voor inwoners. Ondanks deze samenwerking zijn er soms inwoners die tussen wal en schip vallen met bijvoorbeeld onbegrepen gedrag als gevolg.

Onbegrepen gedrag leidt regelmatig tot overlast. Vaak wordt dan de politie gebeld, die in eerste instantie ook een eerste oplossing biedt. Maar de inwoners met onbegrepen gedrag hebben vaak een zorgvraag. De Wijk-GGD’er wordt landelijk (en nu ook in Opsterland) ingezet om de juiste zorg te vinden. Het onderliggende doel is dat inwoners uiteindelijk eerder de juiste hulp ontvangen, waardoor ook het aantal meldingen van onbegrepen gedrag bij de politie afneemt.  

Wijk-GGD'er in Opsterland

Koen Oosterveld is in Opsterland de Wijk-GGD’er. Koen: "Wat ik doe als Wijk-GGD'er is een verbinding leggen tussen zorg en veiligheid. Stel: de politie is gebeld omdat er iemand op straat onbegrepen gedrag laat zien. De politie schat in dat er onder dit gedrag een zorgvraag ligt. De politie neemt dan contact met mij op, zodat we samen kunnen inschatten wat deze persoon nodig heeft. In de praktijk houdt dit in dat ik onderzoek doe bij de ketenpartners of deze persoon bij hen bekend is. Zo niet, dan bezoek ik de inwoner zelf en probeer ik deze toe te leiden naar een passende zorg. Een ander voorbeeld is dat inwoners uit de gemeente Opsterland bij mij terecht kunnen wanneer zij zorgen hebben over een inwoner met onbegrepen gedrag. Dan kunnen we ook met elkaar kijken wat we kunnen doen. Ik heb dus in mijn werk veel contact met ketenpartners, maar een filiaalmanager van een supermarkt kan ook iemand zijn met wie ik samenwerk. Het is dus heel breed, het gaat echt om de verbinding om zo de juiste zorg te bieden voor inwoners die kwetsbaar zijn of dreigen te worden.”

Resultaat

De pilot loopt nu drie maanden. Dat is vroeg om al iets te zeggen over resultaten. Wel is het aantal meldingen bij de politie in het eerste kwartaal van 2022 lager dan in het eerste kwartaal van 2021. Aan het eind van het jaar kunnen er echter pas mogelijke conclusies verbonden worden aan de pilot.