Op maandag 20 maart vindt er vanaf 19.30 uur een oriënterende raadsbijeenkomst plaats in de raadszaal in Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Wilt u inspreken over een van onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk maandag 20 maart 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl.

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst:           

  • Fokus op it ferline - Beleidsnotitie Gebouwd erfgoed 2023
  • Erfgoedverordening gemeente Opsterland 2023

Meer informatie, onder andere de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u hier: Agenda Opsterland - Oriënterende raadsbijeenkomst maandag 20 maart 2023 19:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link)

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland