Op maandag 16 januari vindt er een oriënterende raadsbijeenkomst met aansluitend een besluitvormende raadsvergadering plaats in de raadszaal in Beetsterzwaag.

De bijeenkomst start om 19.30 uur, publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Wilt u inspreken over een van onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk 16 januari 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst

  • Brief Klein Groningen inzake WEN
  • Kredietaanvraag MFA De Tynje
  • Kaderbrief 2024 - 2027 Veiligheidsregio Fryslân
  • Startnotitie cultureel erfgoed
  • Fryske Regiovisie Jeugdhulp
  • Beleid en beheer Beeldende Kunst gemeente Opsterland
  • Intrekken Subsidieverordening speeltuinen Opsterland 2012
  • Wijziging GR Recreatieschap Marrekrite

Onderwerpen besluitvormende raadsvergadering

  • Ontslag en (her-)benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023
  • Hamerstukken uit de oriënterende raadsbijeenkomst

Meer informatie, onder andere de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland