De gemeente Opsterland spant zich in om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen rond de vier gemeentelijke kunstgrasvelden. 

Eerder werden al maatregelen genomen om verspreiding van rubberkorrels tegen te gaan. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om ook aanvullend bodemonderzoek te laten doen onder de velden. 

Er is momenteel landelijk aandacht voor de risico’s van kunstgrasvelden. Veel gemeenten, waaronder Opsterland, kijken hiernaar. Vast staat dat de velden met rubber infill geen risico’s opleveren voor de volksgezondheid.

,,We willen echter ook de kans vermijden dat er bodemverontreiniging kan ontstaan. Daartoe nemen we uit voorzorg alle mogelijke maatregelen,’’ motiveert wethouder Anko Postma. 

De gemeente Opsterland liet eerder al de bodem en het oppervlaktewater onderzoeken rond de kunstgrasvelden in Bakkeveen, Lippenhuizen, Beetsterzwaag en Gorredijk. Alleen in Beetsterzwaag is verontreiniging aangetroffen; hier worden binnenkort een strook grond en een sloot gesaneerd. Bovendien zijn inmiddels rond alle vier velden zogenoemde kantplanken en schoonlooproosters aangebracht om eventuele toekomstige verontreiniging van de omgeving te voorkomen. 
 
Om iedere discussie voor te zijn en eventuele zorgen weg te nemen, heeft het college nu ook besloten om de bodem onder de kunstgrasvelden te laten onderzoeken. Dit werd ook aan de gemeente Opsterland geadviseerd door de FUMO; de Friese uitvoeringsdienst voor milieu en omgeving.  

Tot slot komt het college met genoemde maatregelen tegemoet aan een handhavingsverzoek, gevolgd door een bezwaar, dat een landelijke stichting met betrekking tot de kunstgrasvelden had ingediend. 

Meer nieuws

 • Volgende fase herstraten Ikesingel de Hemrik

  Op maandag 22 augustus wordt gestart met de volgende fase van het herstraten van de Ikesingel te Hemrik. Aannemersbedrijf A. Faber B.V. uit Bolsward gaan deze werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren.

  wegwerkzaamheden verboden in te rijden
 • Verloting bouwkavels Gorredijk en Ureterp

  Op donderdag 28 juli hebben wethouder Durk Durksz en adviseur Grondzaken Wilma Huisman bij notaris Cor van Dijk de verloting bijgewoond van bouwkavels in Gorredijk en Ureterp.

  Durk Durkzs Bouwkavels
 • Aanvraag energietoeslag

  Heeft u geen uitkering van de gemeente, maar wel een laag inkomen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen via dit formulier.

  Geldbiljetten
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland