We willen de kerken in Opsterland, ons religieus erfgoed, in goede staat bewaren. Daarom gaat de gemeente, samen met eigenaren van kerkelijke gebouwen, de kerkenvisie ontwikkelen. 

De visie brengt in beeld of en waar knelpunten gaan ontstaan bij het beheer en onderhoud van kerkelijke gebouwen. Een eerste stap op weg naar de visie is dat alle eigenaren van kerkelijke gebouwen in Opsterland inmiddels een enquête hebben ontvangen. Daarna gaan eigenaren en de gemeente verder werken aan de visie. Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân ondersteunt hen hierbij.

Meer informatie

Meer informatie over kerkenvisies vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 www.toekomstreligieuserfgoed.nl(externe link)

Kerk Beetsterzwaag

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland