De gemeente Opsterland heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad aanvaardde op dinsdagavond 21 juni de vorming van de nieuwe coalitie en de benoeming van de vier wethouders in het college.

Vier politieke partijen uit de raad, Opsterlands Belang, FNP, PvdA en ChristenUnie hebben elkaar gevonden in de nieuwe coalitie.

Het formatieproces stond onder leiding van mevrouw Maaike Prins. Zij gaf een toelichting op de formatie. ,,De sfear wie goed en it ûnderlinge fertrouwen wie grut.” 

Akkoord

Belangrijk volgens de formateur was ook dat alle fracties in de raad inbreng hebben gehad in de totstandkoming van het coalitieakkoord. Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen, waardoor er de komende jaren voor de raad ruimte ligt om invloed te hebben op het beleid. Drie van de vier collegepartijen hadden ook al zitting in het vorige college. De FNP is de nieuwkomer.

Nieuw college
Het nieuwe college van de gemeente Opsterland. v.l.n.r:  wethouder Libbe de Vries (PvdA),  wethouder Durk Durksz (FNP), burgemeester Ellen van Selm, wethouder Anko Postma (Opsterlands Belang) en wethouder Rob Jonkman (ChristenUnie).

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland