De gemeente Opsterland heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad aanvaardde op dinsdagavond 21 juni de vorming van de nieuwe coalitie en de benoeming van de vier wethouders in het college.

Vier politieke partijen uit de raad, Opsterlands Belang, FNP, PvdA en ChristenUnie hebben elkaar gevonden in de nieuwe coalitie.

Het formatieproces stond onder leiding van mevrouw Maaike Prins. Zij gaf een toelichting op de formatie. ,,De sfear wie goed en it ûnderlinge fertrouwen wie grut.” 

Akkoord

Belangrijk volgens de formateur was ook dat alle fracties in de raad inbreng hebben gehad in de totstandkoming van het coalitieakkoord. Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen, waardoor er de komende jaren voor de raad ruimte ligt om invloed te hebben op het beleid. Drie van de vier collegepartijen hadden ook al zitting in het vorige college. De FNP is de nieuwkomer.

Nieuw college
Het nieuwe college van de gemeente Opsterland. v.l.n.r:  wethouder Libbe de Vries (PvdA),  wethouder Durk Durksz (FNP), burgemeester Ellen van Selm, wethouder Anko Postma (Opsterlands Belang) en wethouder Rob Jonkman (ChristenUnie).

Meer nieuws

 • Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland

  Gemeentesecretaris en algemeen directeur Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland. Vanaf 1 september start zij in haar nieuwe functie als directeur bij de provincie Drenthe. “Deze functie kwam op mijn pad en liet me niet meer los. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga tegelijkertijd de fijne collega’s, hun drive en ambities in Opsterland missen” licht Van der Weij haar beslissing toe.

  Gemeentesecretaris Marjan van der Weij
 • Werkzaamheden Koartsweachsterbrêge Gorredijk

  De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd.

  Wegwerkzaamheden
 • Wegwerkzaamheden - Breewei Tijnje

  Op maandag 18 juli is er verkeershinder op de Breewei in Tijnje ter hoogte van de rotonde (N392).

  Wegwerkzaamheden

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland