Het is weer de landelijke ‘Week van de Afvalhelden’ (7 t/m 13 maart 2022). Reden voor de gemeente Opsterland om iedereen die in de afvalbranche werkt, in het zonnetje te zetten.

Belangrijk werk waar we als inwoners van profiteren

"Iedere dag zijn er veel mensen bezig met afvalinzameling, reiniging, afvalverwerking en groenbeheer. Ze doen ontzettend belangrijk werk, waar we als inwoners allemaal van profiteren.’’, complimenteert wethouder Rob Jonkman. Hij noemt om te beginnen de medewerkers in gemeentelijke dienst en in dienst van afvalbedrijf Omrin. "Zij zijn onze helden." Opsterland is volgens Jonkman een trotse mede-eigenaar van Omrin. De afvalinzamelaar en verwerker is gekozen tot het 'Duurzaamste Bedrijf van Nederland’. Omrin heeft door een uitstekende nascheiding een bijzonder hoog scheidingspercentage van 75%.

Inwoners in actie tegen zwerfafval

De gemeente prijst zich daarnaast gelukkig met de bijdrage die de inwoners van Opsterland zelf leveren aan een schone leefomgeving. Zo zijn er in de meeste dorpen 'himmelploegen’ actief, die het hele jaar door zwerfafval opruimen. "Heel waardevol’’, meent Jonkman.

Een mooie actie ontstond ook een maand geleden in Nij Beets, waar een groep kinderen een spontane zwerfvuilactie op touw zette. Wethouder Jonkman waardeert het als inwoners de moeite nemen om actief zwerfafval op te ruimen. "Het is een kleine moeite en het geeft veel voldoening."

Pak de zwerfafvalhandschoen verder op!

De actie ‘Pak de zwerfafvalhandschoen op!’ wordt dit jaar verder uitgerold over de gemeente Opsterland. Actieve himmelaars krijgen van de gemeente een pakket met een grijper, handschoenen en een vuilniszak.

Wethouder Rob Jonkman overhandigt een zwerfvuilpakket aan Wilma Huisman, himmelaar in Beetsterzwaag.
Op de foto: wethouder Rob Jonkman overhandigt een zwerfvuilpakket aan Wilma Huisman, himmelaar in Beetsterzwaag.