Door de inval in Oekraïne is een grote stroom mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Opsterland is gastvrij en wil deze mensen dan ook opvang bieden. Wij hebben uw hulp hierbij nodig. Burgemeester Ellen van Selm doet namens het college en de gemeenteraad een dringende oproep:

”Ik ben geroerd door de fantastische initiatieven uit onze gemeente van inwoners die hulp en huisvesting bieden. Wij stellen dan als gemeente Opsterland ook alles in het werk om de mensen die naar onze gemeente komen, zo goed mogelijk op te vangen en ze warm welkom te heten. Daarom roep ik iedereen op die zelfstandige woonruimte  beschikbaar heeft voor Oekraïense vluchtelingen, dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.”

Heeft u zelfstandige woonruimte voor langere tijd beschikbaar? Geef het aan ons door.

Het gaat om:

 • zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen (sanitair, keuken etc.)
 • duur: voor een periode van 6 maanden tot een jaar.

Aanmelden zelfstandige woonruimte

Vul hierboven het formulier in als u zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen aan wilt bieden. Ook kunt u zich op het formulier aanmelden als vrijwilliger.

Wij vragen om uw gegevens, zodat wij de vluchtelingen en u ook gericht extra hulpverlening kunnen geven.

Vlag Oekraïne

Meer nieuws

 • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

  Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

 • Kom ook naar de ondernemerstafel

  In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

 • Werkzaamheden Krume Swynswei Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

  Vanaf 12 december zijn er werkzaamheden aan de Krume Swynswei in Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland