Een oriënterende raadsvergadering zal op maandag 3 juli vanaf 19.30 uur plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Onderwerpen oriënterende raadsvergadering:

  • Vaststellen visie complementaire ondersteuning
  • Agenderingsverzoek D66 over energiearmoede

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op Agenda Opsterland - Oriënterende raadsbijeenkomst maandag 3 juli 2023 19:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link). U kunt ook contact opnemen met de griffie, bereikbaar op werkdagen via telefoon (0512) 386 333 en e-mail griffie@opsterland.nl.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland