Een oriënterende raadsvergadering zal op maandag 26 juni vanaf 19.30 uur plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Onderwerpen oriënterende raadsvergadering:

  • Jaarstukken 2022
  • Perspectiefbrief 2023

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op Agenda Opsterland - Oriënterende raadsbijeenkomst maandag 26 juni 2023 19:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link). U kunt ook contact opnemen met de griffie, bereikbaar op werkdagen via telefoon (0512) 386 299 en e-mail griffie@opsterland.nl

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland