Een oriënterende raadsbijeenkomst zal op maandag 27 november vanaf 19.30 uur plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Wilt u inspreken over één van onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk maandag 27 november 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via (0512) 386 333 of e-mail: griffie@opsterland.nl.

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst:

 • Stationsweg 58 in Gorredijk
 • Vaststellen bestemmingsplan Ureterp-Fûgelliet Noord
 • Vaststellen bestemmingsplan Luxwoude-De Wyngaerden 9, 14 en 19
 • Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van grondverwerving Gorredijk
 • Beschikbaar stellen krediet IKC De Verbinding te Ureterp
 • Legesverordening Opsterland 2024
 • Financiële verordening Opsterland 2023
 • Controleverordening Opsterland 2023
 • Onderzoeksverordening Opsterland 2024
 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Opsterland 2024
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2024
 • Verordening onroerende-zaakbelastingen Opsterland 2024
 • Verordening rioolheffing Opsterland 2024
 • Begrotingswijziging december 2023 en eerste begrotingswijziging 2024-2027
 • Intrekking ‘Verordening Dorpsbudgetten Opsterland 2014’
 • Verordening Hart voor de Jeugd Opsterland 2024
 • Vaststellen subsidieplafonds 2024
 • Verordening op de auditcommissie Opsterland 2023
 • Voorbereidingskrediet grondexploitatie Terwispel Kolderveen fase 2 beschikbaar stellen
 • Voorbereidingskrediet grondexploitatie Gorredijk Loevestein fase 4 Zuid beschikbaar stellen
 • Voorbereidingskrediet grondexploitatie Bakkeveen Aylvalân beschikbaar stellen

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland