Een oriënterende raadsbijeenkomst zal op maandag 16 oktober vanaf 19.30 uur plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Wilt u inspreken over één van onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk maandag 16 oktober 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via (0512) 386 333 of e-mail: griffie@opsterland.nl.

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst:

  • Begrotingswijziging FUMO 2024
  • Begroting 2024

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland