Een oriënterende raadsbijeenkomst zal op maandag 11 september vanaf 19.30 uur plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst:

  • Haalbaarheidsonderzoek De Skâns
  • Verklaring van geen bedenkingen Bûtewei 3 in Ureterp
  • Woonvisie gemeente Opsterland ‘volkshuisvestingsprogramma’
  • Rekenkamercommissie-onderzoek Inwonersinitiatieven en Overheidsparticipatie
  • Brief burgemeester inzake concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2024-2027
  • Vaststellen bestemmingsplan Gorredijk-De Vrieswijck
  • Verklaring van geen bedenkingen Biskopsreed 1 in Wijnjewoude
  • Re-integratieverordening gemeente Opsterland 2023

Burgers kunnen inspreken over onderstaande onderwerpen. Hiervoor dienen zij zich uiterlijk maandag 11 september 12.00 uur aan te melden bij de griffie.

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op Agenda Opsterland - Oriënterende raadsbijeenkomst maandag 11 september 2023 19:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link). U kunt ook contact opnemen met de griffie, bereikbaar op werkdagen via telefoon (0512) 386 333 en e-mail griffie@opsterland.nl.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland