De openbare oriënterende raadsbijeenkomst zal op maandag 19 juni plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom, maar de bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Op de agenda van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Vaststellen eindverslag van inspraak en Omgevingsvisie Opsterland
  • Definitief ontwerp en kredietaanvraag SOC Kortezwaag
  • Vaststellen visie complementaire ondersteuning
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten
  • Zienswijze programma begroting 2024 gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR Hûs en Hiem
  • Zienswijze begrotingswijziging 2023 Recreatieschap Marrekrite

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u op Oriënterende raadsbijeenkomst (royalcast.com)(externe link).

U kunt ook contact opnemen met de griffie, bereikbaar op werkdagen via tel. (0512) 386 299 of e-mail griffie@opsterland.nl