Beetsterzwaag is sinds 17 november een straatnaam rijker: de 'Jan Lomanleane'. De onthulling van deze straatnaam door Libbe de Vries, wethouder van Cultuur van de Gemeente Opsterland, vond die dag plaats in het Lycklamahûs. Het onderschrift op het straatnaambordje luidt: 'Jan Loman, beeldend kunstenaar en dichter, 1918-2006'.

Wie was Jan Loman?

Loman is geboren in Bolsward en opgegroeid in Gorredijk. Op aandrang van zijn vader studeerde hij Geodesie in Delft, hoewel hij zelf liever de opleiding tot beeldend kunstenaar had gevolgd. Na zijn werk bij het kadaster, streek hij in 1963 neer in Beetsterzwaag. Hier woonde en werkte hij als kunstenaar. Loman had een sterke band met het Waddengebied in het algemeen en Schiermonnikoog in het bijzonder. Die liefde is terug te zien in een werk van Loman dat veel mensen zullen herkennen: het logo van de Waddenvereniging (1965). Dit gestileerde embleem is nog steeds in gebruik.

In de feestelijke en informatieve bijeenkomst met kunstkenners en belangstellenden werd stilgestaan bij het werk dat Loman achterliet.

Zijn kunst in Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag zijn diverse kunstwerken van zijn hand te vinden, zoals de sculptuur bij het kantongerecht en de doorgesneden zwerfkei achter het Gemeentehuis. De oplettende wandelaar kan op verschillende plaatsen een haiku van zijn hand op stoepen, plantsoenen of gevels ontdekken. Loman hield van deze Japanse dichtvorm waarmee men in drie regels een ogenblikervaring uitdrukt. Hij liet ze behalve in Beetsterzwaag ook op andere plaatsen in Nederland en in Noorwegen achter.

De 'Jan Lomanleane'.

Na afloop van de bijeenkomst hadden genodigden de gelegenheid over de Jan Lomanleane te wandelen. Deze bevindt zich  naast de tennisbanen van Tennisclub Lauswolt, schuin tegenover It Merkelân.

Jan Lomanleane straatnaambord

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland