Donderdag 20 april werd de handtekening gezet onder de zes regionale Woondeals in Friesland. Dat betekent dat de Provinsje Fryslân, de Friese gemeenten en het Rijk zich samen sterk maken voor de bouw van ruim 17.500 woningen in heel Friesland. 

Samenwerking tussen gemeenten

In de regio Zuidoost Fryslân werken de vijf gemeenten (Heerenveen, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Smallingerland en Opsterland) samen aan het versterken van de economie en het vergroten van de aantrekkingskracht voor huishoudens binnen en buiten de regio.

Voorzitters aan het woord

De voorzitters van de zes Friese regio’s kwamen tijdens de ondertekening van de Woondeal kort aan het woord. Wethouder Anko Postma namens Regio Zuidoost Fryslân:

Onze ambities vragen wel iets, namelijk dat alle ruimte-vragende functies die te maken hebben met wonen, werken en landschap goed en zorgvuldig op elkaar afgestemd worden. Pas dan komen we ergens.

Ik vraag minister De Jonge oog te houden voor de kleine gemeenten in de plattelandsregio’s. In Zuidoost Friesland hebben we te maken met een aantal Natura 2000-gebieden. Hier ligt een enorme opgave op het gebied van stikstof en de netcongestie. Het is daarom belangrijk om de woningbouwimpuls ook in deze gebieden beter toepasbaar te maken.  

Een goed toepasbare woningbouwimpuls is namelijk essentieel om de juiste projectontwikkeling en versnelling te laten plaatsvinden. Ik doel daarbij op betaalbaarheid en gericht op doelgroepen. Wij hopen dat hier nu daadwerkelijk concretere en snelle stappen in gezet gaan worden.

Deze Woondeal is het begin van een hopelijk  lange en duurzame samenwerking. We zijn er nog niet, maar het feit dat we nu met alle Friese gemeenten, het Rijk en de provincie samen gaan werken aan extra woningbouw in Friesland, dat geeft hoop en is voor nu de grootste winst uit deze deal’.

Meer nieuws

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de gemeente:

Neem hiervoor contact op met het Publiekscentrum

Buitendienst