Als partijen mee willen doen aan de verkiezingen dan moeten ze zich hiervoor aanmelden bij het centraal stembureau. Dit heet de kandidaatstelling. In sommige gevallen moeten daarbij ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd. Een kiezer verklaart dan dat hij het een goed idee vindt dat een partij meedoet aan de verkiezingen.

Wanneer nodig? 

Een ondersteuningsverklaring is nodig als:

  • Een partij voor het eerst meedoet aan een verkiezing
  • Een partij bij de vorige verkiezing geen zetel heeft behaald
  • Er een blanco lijst wordt ingeleverd; dit is een kandidatenlijst zonder partijnaam

Hoe werkt het?

De partijen vragen zelf aan kiezers om de ondersteuningsverklaring af te leggen. De kiezer krijgt hiervoor een formulier van de partij. Hiermee gaat de kiezer naar het gemeentehuis van de woongemeente. Daar ondertekent de kiezer de verklaring. De medewerker van de gemeente vult ook een gedeelte van de verklaring in. Daarna geeft deze het formulier weer mee aan de kiezer. De kiezer geeft het formulier aan de partij en de partij levert het formulier in bij de kandidaatstelling.

Voor het afleggen van de ondersteuningsverklaring hoeft u niet te betalen. Wij vragen u wel om een afspraak in te plannen bij het Publiekscentrum. Dat kan online of telefonisch via (0512 ) 386 222.