Op initiatief van de Ondernemers Kring Opsterland (OKO) en de gemeente Opsterland is de Ondernemerscoach gestart. Hier kunt u als ondernemer terecht voor hulp en advies.

Hulp en advies

Met de Ondernemerscoach biedt de gemeente Opsterland haar ondernemers een gratis probleemanalyse en een aanspreekpunt dichtbij. Wilt u hulp of advies? Neem dan contact op via economischezaken@opsterland.nl

Ondernemerscoaches

Er zijn drie ondernemerscoaches beschikbaar. Dit zijn lokale ondernemers met kennis van zaken. De coaching blijft in principe beperkt tot een of twee consulten. Onderwerp van gesprek is daarbij een analyse van de problematiek. De coaches geven de ondernemer een gedegen advies en waar nodig een doorverwijzing naar officiële instanties, zoals een accountant, fiscalist, jurist, Kamer van Koophandel of bijvoorbeeld de NOM.

Vertrouwelijk

De Ondernemerscoaches hebben een vertrouwelijke rol en geheimhoudingsplicht. Wilt u als ondernemer advies van een Ondernemerscoach? Neem dan contact op via

economischezaken@opsterland.nl

Medewerkers van EZ van de gemeente maken voor de ondernemer een afspraak met de Ondernemerscoach.

Gemeente Opsterland