Wilt u bouwen, verbouwen, een boom kappen of iets veranderen aan een monument? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms heeft u ook voor het slopen een omgevingsvergunning nodig of volstaat een sloopmelding.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning moet aanvragen? Controleer dan via het Omgevingsloket online (OLO)(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met het Publiekscentrum of kom langs in het gemeentehuis.  

Conceptaanvraag

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een conceptaanvraag doen. Het kan handig zijn om vooraf te weten of uw project in het bestemmingsplan past. Of hoe de welstandscommissie uw project beoordeelt. Voor een conceptaanvraag levert u het volgende aan:

 • Een situatietekening van het perceel. Op deze tekening staat alle bestaande bebouwing en de nieuwe situatie (op schaal en met de maten erbij).
 • Een korte omschrijving van het gebruik van de gebouwen. Omschrijf hierbij zowel de bestaande als de nieuwe situatie.
 • Gevelaanzichten van de gebouwen. Lever zowel gevelaanzichten van de bestaande als de nieuwe situatie aan (op schaal en en met de maten en gebruikte kleuren/materialen erbij).
 • Doorsneden en plattegronden.

Hoe dien ik een conceptaanvraag in? 

 • Ga naar het Omgevingsloket online (OLO)(externe link)
 • Kies voor 'Ik ben particulier' of 'Ik vertegenwoordig een bedrijf'.
 • Kies 'Een vergunning aanvragen' of 'Voor mijn eigen bedrijf of voor een particulier/ander bedrijf een vergunning aanvragen'. Doorloop de stappen op het scherm.
 • Klik daarna op 'contact met bevoegd gezag'.
 • Klik op 'vooroverleg starten' of op 'vooroverleg' (dus niet op indienen!).
 • Geef duidelijk aan dat het om een conceptaanvraag gaat en licht uw vraag toe.
 • Aan het eind van het formulier moet u niet op 'indienen' klikken.
 • De gemeente neemt uw conceptaanvraag in behandeling.

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning digitaal aanvragen via het Omgevingsloket online (OLO)(externe link). Deze website loopt stapsgewijs door de vergunningaanvraag. U ziet meteen welke documenten u mee moet sturen.

Kosten

Een conceptaanvraag en/of omgevingsvergunning kost geld. Hoeveel geld precies, hangt af van uw plannen en de kosten daarvan. In de legesverordening(externe link) vindt u een tabel met daarin alle voorkomende kosten voor een conceptaanvraag/omgevingsvergunning. 

Kiest u voor een conceptaanvraag? Dan worden de kosten daarvan afgetrokken van de kosten voor de omgevingsvergunning als u deze aanvraagt. Blijkt tijdens de conceptaanvraag dat een vergunning niet haalbaar is? Dan betaalt u wel de kosten voor de conceptaanvraag en de welstandscommissie. 

Afhandelingsprocedure

Het hangt van uw aanvraag af of de gemeente een reguliere of uitgebreide procedure volgt. Meestal gelden de volgende stappen:

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag wordt op de gemeentepagina in de Sa! geplaatst.
 • U krijgt een brief als uw aanvraag niet volledig is. U kunt dan de ontbrekende informatie aanleveren.
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
 • U hoort binnen 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure) of u een omgevingsvergunning krijgt. Was uw aanvraag niet volledig? Dan wordt de tijd die u krijgt om ontbrekende informatie aan te leveren bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan? Dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Het (ontwerp)besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de Sa!. Er kan dan nog maximaal 6 weken bezwaar worden gemaakt. Komen er geen bezwaren? Dan is de vergunning definitief.
 • Is de beslistermijn verstreken en heeft de gemeente geen besluit genomen? Dan krijgt u bij een reguliere procedure automatisch de vergunning. Heeft de gemeente te laat of geen besluit genomen bij een uitgebreide procedure? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen of beroep instellen via de Wet dwangsom(externe link).

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland