• Bekendmaking Centraal tellen van de stemmen

    Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2023 besloten dat de centrale stemopneming voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en de leden van de algemene besturen van de waterschappen van 15 maart 2023 voor alle stembureaus van Opsterland op donderdag 16 maart 2023 wordt gedaan door het Gemeentelijk Stembureau in MFC De Wier in Ureterp.

  • Bekendmaking Aanvraagtermijnen

    Vervangende stempassen, kiezerspassen en volmachten kunnen schriftelijk worden aangevraagd tot en met 10 maart 2023. Vervangende stempassen en kiezerspassen kunnen mondeling worden aangevraagd tot 14 maart 2023 12.00 uur.