De gemeente Opsterland is op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Opsterland zoekt een nieuwe burgemeester; een verbinder in hart en nieren. De vertrouwenscommissie die bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad begeleidt de benoemingsprocedure. Het opstellen van de profielschets was de eerste stap in deze procedure, waarvoor ook inwoners werden gevraagd naar hun wensen en mening. De definitieve profielschets is maandagavond 23 januari tijdens de bijzondere raadsvergadering aangeboden aan commissaris van de Koning in Fryslân.

Dit zoekt Opsterland in haar nieuwe burgemeester

Ook inwoners van Opsterland werden naar hun wensen en mening gevraagd. In de enquête, die tot 9 januari kon worden ingevuld, werd hen gevraagd: ‘Wat is voor u een goede burgemeester?’ Met de antwoorden van zo’n 160 inwoners kreeg de vertrouwenscommissie een duidelijk beeld. De antwoorden van inwoners, maar ook de wensen van de gemeenteraad, het college en van de ambtelijke organisatie geven samen een helder beeld. In de volledige profielschets is de uitgebreide wensenlijst te vinden.

Profielschets - Opsterlanders zoeken nieuwe burgemeester

Profielskets - Opsterlanders sykje nije boargemaster

Uitkomsten Enquete

Meer informatie?

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland