Sinds 2016 is er een subsidieregeling voor cultuur in de gemeente Opsterland: Cultuur Promotie 2016. Er is besloten om deze regeling te verbeteren.

Uit de aangevraagde subsidies van de afgelopen jaren, blijkt dat alle activiteiten als cultureel evenement benoemd kunnen worden, van klein en lokaal, tot groot en regionaal (provinciaal). Daarom is ervoor gekozen om de regeling Cultuur Promotie te veranderen in de regeling Cultuur Evenementen.

De regeling is bedoeld voor het ondersteunen van activiteiten en initiatieven die zorgen voor:

 • een vernieuwend en breder cultuur aanbod in de gemeente Opsterland;
 • de versterking van de culturele infrastructuur in de gemeente;
 • een bijdrage aan de promotie van de gemeente en de aantrekkelijkheid voor de eigen inwoners en bezoekers van buiten de gemeente.

Om de verenigingen en stichtingen goed te kunnen helpen, is het verstandig om de nieuwe subsidieregeling te splitsen in 2 deelregelingen.

1. Een regeling voor kleine, reguliere evenementen op lokaal niveau, die zich richten op publiek uit eigen dorp en omgeving.

Hiervoor is een vast maximaal bedrag per activiteit beschikbaar. De activiteit wordt niet meer getoetst aan criteria. Deze activiteiten dragen bij aan de versterking van cultuur in de (lokale) mienskip van Opsterland. Het gaat niet om een structurele subsidie voor deze instellingen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet nog wel een aanvraag worden ingediend. Dat kan twee keer per jaar.

2. Een regeling voor grote(re) activiteiten/evenementen die zich richten op een (boven)regionaal, provinciaal of zelfs landelijk publiek

In deze regeling gaat het om grote(re) activiteiten, die juist zorgen voor een vernieuwend en breder aanbod, versterking van de infrastructuur en de promotie van Opsterland. We gaan er vanuit dat deze evenementen veel publiek trekken ook van buiten de gemeente. Deze evenementen en projecten worden getoetst aan criteria. 

De toetsingscriteria zijn helder geformuleerd, zodat ze ook beoordeeld kunnen worden op realisatie of maatschappelijk effect. De criteria zijn: Vernieuwend, Versterking, Samenwerking, Promotie en Frysk.

De evenementen en projecten moeten bijdragen aan promotie en versterking van kunst en cultuur in de gemeente Opsterland. De regeling is niet bedoeld voor:

 • aanvragen voor een 'mienskips'-activiteit (dorpsfeest, Koningsdag, etc.);
 • aanvragen van een niet-culturele vereniging of -instelling (sportverenigingen, dorpsbelangen, ondernemingen, recreatie/toeristische instellingen, onderwijs, etc.);
 • aanvragen voor een commercieel evenement, met een culturele insteek (bijvoorbeeld popconcerten en -festivals).

Meer nieuws

 • Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland

  Gemeentesecretaris en algemeen directeur Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland. Vanaf 1 september start zij in haar nieuwe functie als directeur bij de provincie Drenthe. “Deze functie kwam op mijn pad en liet me niet meer los. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga tegelijkertijd de fijne collega’s, hun drive en ambities in Opsterland missen” licht Van der Weij haar beslissing toe.

  Gemeentesecretaris Marjan van der Weij
 • Werkzaamheden Koartsweachsterbrêge Gorredijk

  De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd.

  Wegwerkzaamheden
 • Wegwerkzaamheden - Breewei Tijnje

  Op maandag 18 juli is er verkeershinder op de Breewei in Tijnje ter hoogte van de rotonde (N392).

  Wegwerkzaamheden
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland