Per 1 februari 2021 heeft de gemeente Opsterland een nieuwe raadsgriffier. Thomas Oosterhaven neemt het stokje over van Ieke Zwart. Mevrouw Zwart gaat na 14 jaar dienstverlening bij de raad van Opsterland met pensioen.

Ieke Zwart stopt per 1 februari 2021 als raadsgriffier van de Gemeente Opsterland. Ze heeft dan 14 jaar de raad van Opsterland gediend. Met haar vertrek verdwijnt veel ervaring, kennis en een vertrouwd gezicht. Zij heeft al deze jaren de gemeenteraad met raad en daad bijgestaan. ‘Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en kunde vanaf nu belangeloos in te zetten voor de maatschappij’, aldus mevrouw Zwart. De 60-jarige gaat met pensioen. De raad van de Gemeente Opsterland is mevrouw Zwart zeer dankbaar voor haar tomeloze inzet en professionele ondersteuning.

Nieuwe griffier, maar wel een met veel ervaring

Thomas Oosterhaven volgt Ieke Zwart met ingang van 1 februari 2021 op. De 37-jarige Oosterhaven werkte vanaf 2019 in dienst van de Gemeente Waadhoeke als directiesecretaris. Daarvoor was hij vier jaar raadsgriffier in de Gemeente Vlieland. Hij heeft politicologie gestudeerd en is cum laude afgestudeerd. ‘We zijn als gemeenteraad erg blij met meneer Oosterhaven en kijken uit naar een mooie samenwerking’, laat Sjors Veenstra van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad weten. ‘Met Thomas Oosterhaven haalt Opsterland een ervaren en gedreven griffier in huis.’

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de griffie via (0512) 386 222 of mail naar griffie@opsterland.nl.