Woensdagavond 30 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. We zien uit naar de komende vier jaar en wensen iedereen veel succes.

De raad van de gemeente Opsterland bestaat uit:

Raadslid

Partij

Jan van Dalen

Opsterlands Belang

Willemijn Bruining

Opsterlands Belang

Hans de Jong

Opsterlands Belang

Date Boekema

Opsterlands Belang

Anneke Oosterwoud

Opsterlands Belang

Harm de JongFNP
Hans HofsteeFNP
Mirjam BergsmaFNP

Libbe de Vries

PvdA

Anja Wiersma

PvdA

Joke Brouwer

PvdA

Bareld van der MeerCDA
Martin de VriesCDA
Kees-Jan DijkCDA

Oebele van der Veen

ChristenUnie

Rob Jonkman

ChristenUnie

Wanda GeertsmaVVD
Hielke de VriesVVD

Elske Beintema

GroenLinks

Johan Sieswerda

GroenLinks

Shajan de Wagt

D66

Raad geïnstalleerd

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem contact op met de griffie

Raadszaal overzicht