Woensdagavond 30 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. We zien uit naar de komende vier jaar en wensen iedereen veel succes.

De raad van de gemeente Opsterland bestaat uit:

Raadslid

Partij

Jan van Dalen

Opsterlands Belang

Willemijn Bruining

Opsterlands Belang

Hans de Jong

Opsterlands Belang

Date Boekema

Opsterlands Belang

Anneke Oosterwoud

Opsterlands Belang

Harm de JongFNP
Hans HofsteeFNP
Mirjam BergsmaFNP

Libbe de Vries

PvdA

Anja Wiersma

PvdA

Joke Brouwer

PvdA

Bareld van der MeerCDA
Martin de VriesCDA
Kees-Jan DijkCDA

Oebele van der Veen

ChristenUnie

Rob Jonkman

ChristenUnie

Wanda GeertsmaVVD
Hielke de VriesVVD

Elske Beintema

GroenLinks

Johan Sieswerda

GroenLinks

Shajan de Wagt

D66

Raad geïnstalleerd

Meer nieuws

 • Aanvraag energietoeslag

  Inwoners van Opsterland met een bijstandsuitkering hebben inmiddels de energietoeslag van 800 euro ontvangen. Heeft u geen uitkering van de gemeente, maar wel een laag inkomen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen via dit formulier.

  Geldbiljetten
 • Zon schijnt op Lippe Gabriëlsplas

  Opsterland heeft er weer een zonnepark bij. Op donderdag 12 mei 2022 opende wethouder Anko Postma het nieuwe drijvende veld zonnepanelen op de Lippe Gabriëlsplas in Ureterp. Het is, na Nij Beets en Gorredijk, het derde zonnepark in de gemeente.

 • Pilot met Wijk-GGD sluit eerste kwartaal af, wat valt op?

  In de gemeente Opsterland werken, net als in andere gemeenten, partijen als GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland, woningcorporaties en de politie samen als het gaat om de zorg en veiligheid voor inwoners. Ondanks deze samenwerking zijn er soms inwoners die tussen wal en schip vallen met bijvoorbeeld onbegrepen gedrag als gevolg.

  Lycklamahûs

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem contact op met de griffie

Raadszaal overzicht