Dit jaar bezocht het college van B&W negen Opsterlanders tijdens de traditionele lintjesregen. Zij ontvingen uit naam van de Koning en uit handen van burgemeester Roolvink een Koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange belangeloze inzet. "Ze zijn ons ‘goud’, de inwoners van onze gemeente, die zich zo lang en zo intensief inzetten voor anderen. Het is prachtig om hen daarvoor vandaag, uit naam van de Koning te mogen bedanken en onderscheiden,” aldus burgemeester Roolvink.

De decorandi


Dit jaar ontvingen negen inwoners van Opsterland de Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere maatschappelijke inzet. Acht van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één van hen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Alle decorandi zetten zich op buitengewone manier in als vrijwilliger en leveren daarmee allemaal een hele belangrijke bijdrage aan de Opsterlandse mienskip. De onderscheiding doet recht aan het feit dat de decorandi zich jarenlang belangeloos inzetten. Tijdens de lintjesregen staan de decorandi eens in het middelpunt en kregen zij vandaag de aandacht die ze zo vaak aan anderen geven. De gedecoreerden:

Pieter Arnold Muskita (1947) uit Ureterp
Bracht jarenlang cliënten van en naar Bertilla en is nu als vrijwilliger actief bij verzorgingshuis de Lijte in Ureterp. Vanaf 1979 tot op heden is de heer Muskita sportmasseur bij Voetbalvereniging Oerterp. En was hij jarenlang de verzorger bij het eerste elftal. Daarnaast werkte de heer Muskita als vrijwillig roostermaker bij CSG Liudger, waar hij zich nu nog inzet als afnameleider bij digitale examens en toetsmomenten. De heer Muskita is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats bij CSG Liudger in Drachten, locatie Splitting.

Grietje Albada (1954) uit Ureterp
Zet zich al 30 jaar in voor de kerkenraad PKN Ureterp en omstreken. Is werkzaam bij de voedselbank Opsterland. Is actief in de Alzheimer-cafés voor Alzheimer Friesland en vrijwilliger bij Zuid-Oostzorg. Daarnaast heeft mevrouw Albeda ruim 40 jaar lang pleegkinderen in huis opgenomen.
De uitreiking, waarbij mevrouw Albada werd benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vond plaats in MFC De Wier in Ureterp.

Froukje Auktje Stoker-Heuker (1962) uit Ureterp
Froukje Stoker heeft 25 jaar lang gewerkt als vrijwilliger bij peuterspeelzaal de Krobbedobbe. In juli 2021 is zij gestopt nadat de peuterspeelzaal is overgenomen. Tot die tijd stond mevrouw Stoker twee dagen in de week de leidsters bij en was zij het warme en hartelijke gezicht waar heel veel kinderen in en om Frieschepalen voor het eerst kennismaakten met onderwijs.

Mevrouw Stoker ontving haar Koninklijke onderscheiding in ’t Byntwurk in Frieschepalen. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Willemke Jonker (1968) en Jan Witteveen (1962) uit Lippenhuizen
Mevrouw Jonker was jarenlang werkzaam bij de plaatselijke supermarkt en mede van daaruit het aanspreekpunt voor het hele dorp. Ze organiseerde het jeugdvoetbalkamp en ging tijdens dit kamp in de bouwvak mee de jeugd van sportvereniging Thor. Mevrouw Jonker deed als vrijwilliger meer jeugdwerk maar zette zich bijvoorbeeld ook in voor de organisatie van het Liphústerfeest en was er bestuurslid. Daarnaast was ze lid van de activiteitencommissie van het MFA, organiseerde de jubileumviering rond 100 jaar Thor en was lid van de Sinterklaascommissie.


Ook haar partner, de heer Witteveen organiseerde en begeleide het jeugdvoetbalkamp van Thor. Daarnaast was hij jeugdcoördinator WTTC en als voorzitter actief voor het Liphústerfeest en voor Sportvereniging Thor. Tijdens de wedstrijden van Thor 1 trad de heer Witteveen op als leider en grensrechter. Hij zette zich ook jarenlang in als vrijwilliger bij het MFA in het dorp.


Anne Jonker (1948) uit Lippenhuizen
Is de oprichter van de IJsclub en al ongeveer 25 jaar voorzitter. Ook in het jeugdwerk is de heer Jonker actief. Hij was betrokken bij de modernisering van dorpshuis De Mande en als vrijwilliger betrokken bij de bouw van het MFA. Namens het Plaatselijk Belang deed Jonker verschillende klussen in en om het dorp. Net als zijn dochter en schoonzoon hielp de heer Jonker bij het Liphústerfeest. En was hij actief bij de buurtvereniging, vooral wanneer de praalwagens gebouwd werden.


(*) Willemke Jonker is de dochter en Jan Witteveen is de schoonzoon van de heer Anne Jonker. Zij namen hun decoraties in ontvangst in het MFA It Kobunderhûs in Lippenhuizen. Alle drie werden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Grietje Trijntje de Wal-Terpstra (1949) uit Terwispel
Mevrouw De Wal heeft zich jaren ingezet voor de plattelandsvrouwen, het dorpshuis Terwispel en organiseert nog altijd evenementen met ‘haar’ tuinclub. Ze staat bekend als de oma van Terwispel; een vrouw die echt voor iedereen (jong en oud) klaar staat, actief meehelpt bij toneel en dorpsfeesten. Haar kleindochter schrijft: “Als er iemand een lintje verdient, vind ik dat mijn beppe dit verdient! Een schitterend mens met een passie voor bloemen, ze helpt anderen altijd waar ze kan en ik vind dat zij nu een keer iets terugverdient.”
Het lintje werd uitgereikt in Ús Doarpshûs in Terwispel en daarmee benoemde de Koning mevrouw De Wal tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hendrik Jan Pots (1942) uit Gorredijk
Een sportman in hart en nieren die erg veel vrijwilligerswerk heeft gedaan en nog steeds doet. In zijn werkzame leven als bestuurslid en lid van de vakbond en van verschillende verenigingen. Na zijn pensionering zette hij zich vooral in als wandelexpert voor onder meer de ANWB, de Friese Lange Afstand Lopers (FLAL) en Wandelnet. De heer Pots ontwerpt en controleert wandelroutes en zet deze uit. Daarnaast is Hendrik Pots ook actief (geweest) als voorzitter van het Genootschap Nederland-Israël Opsterland en als lid van het Comité Opsterland Ra'anana.

De heer Pots nam zijn onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst in de Sint Hyppolytuskerk in Olterterp.

Klaas Zijp (1941) uit Gorredijk
De heer Zijp wordt voorgedragen door zijn dochter. Zij schrijft over haar vader: “Hij is inmiddels 80 jaar en immer actief als vrijwilliger. Ook tijdens de Coronaperiode zat mijn vader met mondkapje en spatscherm in de PLUS-bus. Hij chauffeerde voor mensen die de deur uit móesten.” Het kenmerkt de heer Zijp, een bijzonder innemend persoon, altijd klaar om iemand een helpende hand toe te steken, kundig, bedachtzaam en energiek. Vooral de minderbedeelden hebben zijn aandacht, waar hij ook woonde vond hij organisaties op het gebied van sport, cultuur, openbare orde en wonen die hij vrijwillig kon helpen. Dit maakt dat het hoog tijd is om hem te danken voor alle goede daden in het belang van de maatschappij. Hij heeft zich 52 jaar lang op uitzonderlijke wijze voor de samenleving ingezet, in verschillende rollen.
De heer Zijp ontving zijn onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau thuis in Gorredijk.

Live te volgen

De toespraken van burgemeester Lex Roolvink zijn gedurende de ochtend op verschillende momenten live te volgen via www.sa24.nl/lintjesregen(externe link).

Lintjesregen

De lintjesregen is ieder jaar op de laatste werkdag voorafgaand aan de verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning Willem-Alexander. Dit jaar is de lintjesregen op woensdag 26 april. Jaarlijks worden er in Opsterland lintjes uitgereikt. Onze gemeente kent erg veel vrijwilligers en daar zijn we trots op. Familie, buren, verenigingsgenoten: u kunt ook iemand voordragen voor een lintje. Meer informatie daarover is te vinden op www.opsterland.nl/lintje.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland