Vandaag, maandagmiddag 3 oktober heeft minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal een werkbezoek gebracht aan Opsterland. Dit bezoek vond plaats naar aanleiding van een uitnodiging van de gemeente Opsterland en naar aanleiding van een brief van de provincie Friesland. Friesland heeft laten weten dat herstel van het vertrouwen van agrariërs in de gebiedsgerichte aanpak van groot belang is, en dat deze aanpak samen met ‘de Fryske mienskip’ uitgevoerd dient te worden. Het bezoek van de minister stond dan ook in het teken van de Fryske mienskip, het herstel van vertrouwen van de agrarische sector in het gebiedsproces en de rol die verschillende partijen in deze regio hierin spelen.

Bezoek minister

Het werkbezoek startte op de boerderij van Sytze Zwaagstra, die met zijn boerderij grenst aan het natura 2000 gebied Van Oordt’s Mersken. De minister kreeg een rondleiding over het bedrijf en ging met Sytze Zwaagstra en Frans Postma, beide agrariërs, en met gedeputeerde Hoogland, burgemeester Lex Roolvink en wethouder Durk Durksz in gesprek over de uitdagingen die ze ervaren op het gebied van natuur en stikstof.

Vervolgens gaven Hielke de Vries en Tine Bijstra een toelichting op hun onderzoek over het gebiedsproces. Voor dit onderzoek hebben De Vries en Bijstra interviews gehouden met ruim 40 agrariërs uit de omgeving. Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in het gebied en hoe die zich verhouden tot het gebiedsproces.

Aansluitend ging de minister in gesprek met een aantal ‘streekholders’. Een lokale natuurorganisatie, agrariërs, gebiedsmakelaars en een rentmeester vertelden over zaken die spelen in het gebied, telkens vanuit een andere invalshoek.

Wethouder Durk Durksz over het werkbezoek: "Wij hebben het bezoek van de minister zeer op prijs gesteld. Een bezoek dat past in het kader van de transitie waar Nederland voor staat. Een transitie die nu alleen lijkt te gaan over de Nederlandse landbouw, maar die veel breder is. Dat doen we als gemeente, samen met de provincie en vooral ook met andere sectoren zoals verkeer, industrie, MKB en anderen. Dus niet alleen de landbouwsector." Uit ervaring weet wethouder Durk Durksz dat de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de sector groot is. Agrariërs willen mee veranderen, maar alles valt en staat met een goed verdienmodel. "Ik hoop van harte dat de minister voor Natuur en Stikstof samen met de minister van Landbouw dit perspectief aan onze agrariërs kan geven."

Bezoek minister

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland