Gemeentesecretaris en algemeen directeur Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland. Vanaf 1 september start zij in haar nieuwe functie als directeur bij de provincie Drenthe. “Deze functie kwam op mijn pad en liet me niet meer los. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga tegelijkertijd de fijne collega’s, hun drive en ambities in Opsterland missen” licht Van der Weij haar beslissing toe.

Het college van B en W feliciteert Marjan en wenst haar een mooie tijd in Drenthe. Burgemeester Ellen van Selm: “We hebben de afgelopen jaren erg prettig samengewerkt, zowel in Opsterland als in P10-verband.”

In september 2019 startte Van der Weij in Opsterland.

“Nu weggaan voelt dan ook als te vroeg, maar deze kans wilde ik niet voorbij laten gaan”, aldus Marjan. “In Drenthe liggen mijn roots, maar in de afgelopen drie jaar heb ik Opsterland in mijn hart gesloten.”

Ze stond aan de wieg van de organisatieontwikkeling, droeg bij aan een versteviging van de samenwerking in OWO-verband en werkte mee aan de uitdagingen van plattelandsgemeenten vanuit het samenwerkingsverband P10.

Directeur Sandra van ’t Hooge treedt per 1 september op als waarnemend gemeentesecretaris / algemeen directeur.

Gemeentesecretaris Marjan van der Weij

Meer nieuws

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Kom ook naar de ondernemerstafel

    In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

  • Werkzaamheden Krume Swynswei Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

    Vanaf 12 december zijn er werkzaamheden aan de Krume Swynswei in Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland