LEADER is een Europees subsidieprogramma voor de versterking van het platteland. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid. Het gaat dus om projecten ‘fan ûnderen op’ die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld. De provincie ondersteunt de uitvoering van het programma in de regio’s Noordwest-, Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân van 2024-2027.

Om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie moet het project voldoen aan een aantal criteria.

Het project:

  • vindt plaats in één of meerdere gemeenten in het gebied Noordwest-, Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân
  • draagt bij aan het verbeteren van de economische veerkracht van de regio en heeft effect op vooraf vastgestelde thema’s
  • is innovatief of vernieuwend voor de genoemde gebieden
  • heeft een langdurig effect
  • is haalbaar en uitvoerbaar
  • komt uit de mienskip (‘fan ûnderen op’) en heeft draagvlak in het gebied

Wie kan subsidie aanvragen?

Private rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en coöperaties uit Noordwest-, Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân kunnen LEADER-subsidie aanvragen, maar ook ondernemingen en overheden.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt maximaal 125.000 euro aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 50% van de totale kosten van het project. De minimale subsidiebijdrage is 50.000 euro. Dit betekent dat de kosten van het project minstens 100.000 euro bedragen. De subsidiebijdrage van 50% komt van de overheden (de provincie, gemeenten en Europa). De overige 50% van de kosten moet u als aanvrager op een andere wijze financieren. Bijvoorbeeld door inbreng van eigen middelen, fondsen of andere financiers.

De eerste openstelling van de LEADER-regeling Zuidoost-Friesland is van 5 februari tot en met 11 april 2024. Neem bij het voorbereiden van een aanvraag altijd contact op met het Streekwurk.

Telefoon: 058 – 292 52 00
E-mail: zuidoost@fryslan.frl

Klik hier(externe link) om naar de website van Streekwurk te gaan.