Mevrouw Meijer (34) wordt per 1 december raadsgriffier van de gemeente Opsterland. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 oktober zal de gemeenteraad dit raadsbesluit nemen. De beëdiging is op een later moment in december 2022. De werkgeverscommissie is verheugd over de komst van Meijer. “Na een zorgvuldige procedure kozen wij als werkgeverscommissie unaniem voor mevrouw Meijer”, laat voorzitter van de werkgeverscommissie Bareld van der Meer (CDA) weten.

In reactie op het besluit van de werkgeverscommissie liet Laura Meijer weten: “Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen en kijk er enorm naar uit om in Opsterland aan de slag te gaan. Terug naar de provincie waar ik ben geboren om ook daar onder andere te zorgen voor de lokale democratie.”

De afgelopen viereneenhalf jaar was mevrouw Meijer werkzaam als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier in Ermelo. In het najaar verhuist zij van Amersfoort naar Drenthe, samen met haar partner en twee kinderen. Eerder deed Meijer onderzoek voor diverse gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies op diverse terreinen, zoals de Participatiewet,
privacy-, armoede- en inkoop- en aanbestedingsbeleid.


Overdracht

De gemeenteraad, burgemeester en griffie inclusief de gemeentesecretaris kijken uit naar de samenwerking met mevrouw Meijer. In het afgelopen jaar heeft waarnemend griffier Reinoud Koster de raad bijgestaan. Hij zal na het inwerkprogramma zijn taken per 1 december overdragen aan Laura Meijer.  De aanwijzing in de gemeenteraad staat gepland op 10 oktober. Op een later moment, vermoedelijk op 12 december, volgt de beëdiging.

Wat doet een griffier?

De griffier is eerste adviseur van de gemeenteraad en vormt samen met de gemeentesecretaris(externe link)/ algemeen directeur de top van de gemeentelijke organisatie.  De griffier is bij uitstek de adviseur van de gemeenteraad en doet dat vanuit een bijzondere onafhankelijke positie met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad(externe link) en staat aan het hoofd van de griffie(externe link).