De gemeente Opsterland wacht niet op wetgeving vanuit het Rijk waarin wordt geregeld dat schulden van gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire worden kwijtgescholden.

De gemeente kiest ervoor om vooruitlopend op wetgeving een streep te zetten door schulden die gedupeerden hebben bij de gemeente.

Vooruitlopen op wetgeving

Het kabinet heeft aangekondigd dat er wetgeving komt om schulden van gedupeerde ouders in de toeslagaffaire te kunnen kwijtschelden. Het gaat dan om schulden die zij hebben bij overheden of overheidsorganisaties. Op basis van gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met gedupeerden blijkt echter dat het nodig is om deze wetgeving niet af te wachten, maar om nu bij te dragen aan het oplossen van deze specifieke schulden.

Hulp van budgetcoaches

De budgetcoaches van de gemeente Opsterland krijgen een rol als het gaat om het uitvoeren van deze maatregel. De maatregel wordt uitgevoerd in OWO-verband; dus samen met Ooststellingwerf en Weststellingwerf. De budgetcoaches kunnen gedupeerde ouders ook helpen met andere financiële vraagstukken. In de gemeente Opsterland is van 35 gezinnen bekend dat ze gedupeerd zijn. Inwoners die vinden dat ze gedupeerd zijn, maar die zich nog niet bij de gemeente hebben gemeld, wordt verzocht dit alsnog te doen.

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland