Iselin (10 jaar) ontdekte dat Opsterland nog geen kinderburgemeester had en stuurde daarom een brief. Ze was de eerste die dat deed, ook om te laten weten dat ze graag voor deze functie in aanmerking komt. Woensdagmiddag 30 november ontving burgemeester Roolvink Iselin en haar moeder in het gemeentehuis.

‘Wie is de baas van de gemeente?’ en ‘Hoeveel geld geeft de gemeente uit aan kinderen?’. Iselin en de burgemeester hadden het er uitgebreid over, net als over Iselin haar ambities. Toen de burgemeester haar vroeg wat Iselin later wilde gaan doen, kwam er een verrassend antwoord: “Ik wil later een paardenhouderij gaan starten!”. Geen carrière als burgemeester dus, ondanks de mooie ambtsketen en de indrukwekkende raadzaal (die is gehuisvest in de voormalige paardenstal). De burgemeester en griffier vonden het leuk om Iselin te ontvangen. “Haar enthousiasme, de mooie vragen die Iselin stelde en de frisse kijk is inspirerend”, aldus burgemeester Lex Roolvink.

Het college van B&W en de gemeenteraad willen jongeren meer betrekken bij de politiek. Een groep jongeren van Code Hans diende al eerder een Jeugdagenda in, met daarin mooie ideeën om hen vaker en beter te betrekken bij wat er in de gemeente leeft. Dat dit een thema is waar meer jongeren interesse in hebben, blijkt wel. Want niet alleen Iselin stuurde een brief; er zijn de afgelopen weken meer ‘sollicitatiebrieven’ binnengekomen. De komende periode gaan we kijken of we een kinderburgemeester en jeugdraad kunnen instellen en wat daarvoor nodig is. We houden u daarvan op de hoogte via onze website en social media. En zodra er echt een vacature is, leest u dat natuurlijk direct!

Kinderburgemeester Iselin op bezoek bij burgemeester Roolvink