Gemeente Opsterland heeft zich aangesloten bij de landelijke Gelijke Kansen Alliantie. Gezamenlijk zetten we ons in voor kansengelijkheid binnen het onderwijs. Dat doen we door onder de titel 'Opsterland kiest voor talent' op verschillende manieren te werken aan talentontwikkeling. Daarbij is er aandacht voor de thuis-, school- en leefomgeving van kinderen en jongeren.

Opsterland kiest voor talent

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent. Anderen kunnen hen hierbij helpen en ze leren dit talent onder woorden te brengen, zodat zij meer zelfvertrouwen, veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen. Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.

Talententrainingen

Speciaal voor professionals die werkzaam zijn binnen scholen en kinderopvangorganisaties is er een trainingsaanbod op het gebied van talentgedreven werken, dat uit verschillende onderdelen bestaat. Ook anderen die met kinderen en/of jongeren werken en die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden. Mogelijk is er een plek vrij.

Aanmelden Opsterland kiest voor talent - Talenttraining 

Aanmelden voor de trainingen kan tot een week voor de start van de training.

Talenttraining

Training 1 - Volg de training tot talentenfluisteraar

Het werken met talenten gaat verder dan kijken waar een kind goed in is. Niet het goed zijn in bijvoorbeeld voetballen is het talent, maar hoe het komt het dat een kind goed is in voetballen. Het gaat om de onzichtbare talenten, die maken een kind authentiek! Deze training omvat 3 dagen.

Leren hoe u kinderen en jongeren kunt helpen ontdekken of zij bijvoorbeeld ideeënfontein, buikdenker of bewuste beweger zijn? Via diverse werkvormen, waaronder een talentgesprek, helpt u kinderen en jongeren:

  • om zich bewust te worden wat talent is;
  • hun eigen talenten onder woorden te brengen en laten inzien wat ze daarmee kunnen;
  • op zo’n manier dat het bijdraagt aan een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.

Training 2 - Wordt talentenschool of talentenorganisatie

Wilt u met het hele schoolteam of organisatie de training tot talentenfluisteraar volgen, neem dan contact op. In overleg met jullie worden dan de trainingsdagen gepland.

Training 3 - Wordt talentenbouwer

Na de training tot talentenfluisteraar is er de mogelijkheid om met een deel van het team een traject te volgen om het talentgedreven werken in jouw school of organisatie verder vorm te geven. Talentenbouwers krijgen een speciale opdracht: ze integreren talentgedreven onderwijs in de school of organisatie. Zij (2 - 3 per organisatie) ondersteunen de rest van het team bij het inzetten van het eigen talent en bij het werken aan talentontwikkeling bij leerlingen.

De training tot talentenbouwer omvat 4,5 dag. Onderdeel van deze training is een halve praktijkdag ‘Blij in de klas!’. Dit is een vernieuwend, praktisch programma voor basisscholen waarin we met de leerkracht en de kinderen op een speelse manier zoeken naar en aan de slag gaan met aanwezig talent. We geven zowel kinderen als leerkrachten inzicht in hun talenten en hoe deze ontwikkeld kunnen worden in de klas. In onderling overleg wordt een datum voor de praktijkdag gepland.

Folder Opsterland kiest voor talent

Meer nieuws

Meer informatie

Zijn er vragen over de inhoud van de trainingen, neem dan contact op met de partijen die de trainingen zullen verzorgen. Dit zijn mevr. Geerts van Keunstwurk (talentenfluisteraars, talentenschool of talentenorganisatie) f.geerts@keunstwurk.nl en mevr. Kole van de Blij met mij Academie (talentenbouwers) danielle@talentenco.net.

Voor vragen over ‘Opsterland kiest voor talent’ kunt u terecht bij mevr. Rekker.

Neem hiervoor contact op met het Publiekscentrum 

Gemeente Opsterland