Net als afgelopen jaren heeft elk dorp in Opsterland een inzamelplek waar u na de feestdagen uw kerstboom kunt inleveren. Dat kan tot en met zondag 8 januari 2023. 

De gemeente haalt de kerstbomen daarna op. Na deze datum worden de kerstbomen niet meer opgehaald. De kerstboom is ook gratis in te leveren bij de milieustraat in Gorredijk (Wetterwille 3) of brengpunt groen in Ureterp (Mounleane 12). De kerstboom mag ook (in stukken) in de gft-container. 

Inzamelplekken kerstbomen 
    Bakkeveen                - parkeerplaats sportterrein Mjumsterwei.
    Beetsterzwaag/Olterterp     - parkeerplaats dorpshuis “De Buorskip”, Vlaslaan.
    Frieschepalen             - grasveld aan de Rusken.
    Gorredijk                - park aan de Schansburg (park de Wiken).
    Hemrik                    - parkeerterrein bij dorpshuis De Bining.
    Jonkerslân                - parkeerterrein aan de Feanborch.
    Langezwaag                - parkeerplaats sportterrein 't Hou.
    Lippenhuizen              - parkeerplaats sportveld.
    Luxwoude                  - parkeerplaats sportterrein Hegedyk.
    Nij Beets                 - grasveld Van der Bruggenstrjitte t.h. huisnummers 30/32.
    Terwispel                 - parkeerplaats sportterrein De Smidte.
    Tijnje                    - parkeerplaats sportterrein Breewei.
    Siegerswoude             - parkeerplaats bij school aan de Uthof.
    Ureterp                   - parkeerplaats De Skeawen (MFA De Wier/basisschool De Twirre).
    Wijnjewoude               - parkeerplaats sportterrein Te Nijenhuiswei.
 

Meer nieuws

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland