Vaarseizoen Polderhoofdkanaal verruimd

De pleziervaart kan dit jaar van 15 mei t/m 15 september varen op het Polderhoofdkanaal. Daarmee zijn het vaarseizoen en de bedieningstijden gelijk aan die van de Turfroute. Bruggen en sluizen worden tussen 9.30-16.30 uur bediend. De vaarsnelheid blijft maximaal 6 kilometer per uur.

Wethouder Rob Jonkman: "Sinds het kanaal in juli 2015 na 30 jaar weer openging, maken veel mensen gebruik van het kanaal. Hier ervaar je nog een puur landschap en word je uitgedaagd om je gedachten de vrije loop te laten gaan. Of je legt op de verschillende plekken in De Veenhoop en Nij Beets aan en kun je een bezoek brengen aan bijvoorbeeld de buurtwinkel, camping, café-restaurant of een museum. Ook de voorzieningen van grote kernen als Drachten, Beetsterzwaag en Gorredijk liggen op steenworp afstand."

Natuurontwikkeling stabiel    

Het Polderhoofdkanaal is op 1 juli 2015 na 30 jaar heropend voor de scheepvaart. Sinds de opening wordt de natuur(ontwikkeling) gemonitord. Voor het tweede vaarseizoen (2016) geldt dat de natuurwaarden in het kanaal redelijk stabiel zijn gebleven. De natuurcompensatiegebieden lijken een positieve ontwikkeling te laten zien. Zo was de gestreepte waterroofkever daar nu te vinden, terwijl dat tijdens de nulmeting en monitoring in 2015 nog niet het geval was. Op basis van de nieuwste monitoringsgegevens geeft de onafhankelijke monitoringscommissie groen licht voor het verruimen van het vaarseizoen. In 2015 en 2016 duurde het vaarseizoen nog van 1 juli t/m 15 september.