Datum: 17-06-2022

Nieuw

Onderwerp: Onderhoud asfaltverhardingen en aanbrengen bermverhardingen 2022

 • Opdracht gevende gemeente(n): Gemeente Ooststellingstellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: Foppe Visser f.visser@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 2e / 3e  kwartaal 2022
 • Opmerkingen: Betreft het onderhoud aan diverse asfaltwegen en het aanbrengen van bermverhardingen in de  gemeente Ooststellingwerf

Onderwerp: Onderhoud elementenverhardingen en aanbrengen regenwaterriolering 2022

 • Opdracht gevende gemeente(n): Gemeente Ooststellingstellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: Foppe Visser f.visser@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 2e / 3e  kwartaal 2022
 • Opmerkingen: Betreft het onderhoud aan diverse wegen met een elementenverharding en het aanbrengen van regenwaterriool in enkele wegen in de gemeente Ooststellingwerf

NB:

 • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
 • Dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met de betreffende contactpersoon.
 • Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl

Diensten

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Open House
 • Contactpersoon: wander.beijen@opsterland.nl
 • Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tendernet.
 • Opmerkingen:

https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen/216805;section=1

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Open House
 • Contactpersoon: i.massalt@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tendernet
 • Opmerkingen:

https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen/159598

Onderwerp: Filmpjes voor de Regio Deal Zuidoost Friesland

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: info@regiodealzuidoostfriesland.nl
 • Planning/fase aanbesteding: sept-21
 • Opmerkingen: Contactpersoon praktische zaken: secretariaat Regio Deal - Zuidoost Fryslân, Louise Stutterheim-Letsch | 06 49 94 42 96 - Contactpersoon voor inhoudelijke vragen: coördinator Marijke Kramer | 06 27 07 20 24 - Gelegenheid tot het (digitaal) stellen van vragen op dinsdag 15 juni 13:30. Aanmelden kan via info@regiodealzuidoostfriesland.nl.

Onderwerp: Arbodienstverlening

 • Opdrachtgevende gemeente: OWO-verband
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: p.schipper@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 2021
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Leerroutes B1- en Z-route – Inburgering regio Fryslân

 • Opdrachtgevende gemeente: 14 Friese gemeenten
  iris.meester@leeuwarden.nl
  Planning/fase aanbesteding: 01-01-2022
  Opmerkingen: De 14 Friese gemeenten zijn op zoek naar een aanbieder die het taalonderwijs van de B1- en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) kan uitvoeren. De 14 Friese gemeenten willen een overeenkomst sluiten met één aanbieder die beide leerroutes in nauwe samenwerking met de gemeenten en andere betrokken samenwerkingspartners gaat ontwikkelen en uitvoeren.
 • Procedure: Openbaar
 • Contactpersoon:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/06053e46da495c76f2dda978978f1e79/oudercode/nr/pageId/D909A/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/cid/85368/cvp/join

Onderwerp: Leerroute Onderwijs – Inburgering regio Fryslân

 • Opdrachtgevende gemeente: 14 Friese gemeenten
 • Procedure: Openbaar
 • Contactpersoon: iris.meester@leeuwarden.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 01-01-2022
 • Opmerkingen: De 14 Friese gemeenten zijn op zoek naar een aanbieder die de Onderwijsroute kan uitvoeren. De 14 Friese gemeenten willen een overeenkomst afsluiten met een aanbieder die in nauwe samenwerking met de gemeenten dit gaat ontwikkelen en uitvoeren.

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/87fdf8caa7999f8a1063c11ec1f003f2/oudercode/nr/pageId/D909A/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/cid/85391/cvp/join

Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241366

Onderwerp: Vervoer leerlingen van basisschool naar gymlokaal en terug tbv bewegingsonderwijs

 • Opdracht gevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: m.scholtens@weststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 2e kwartaal 2022
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Ruimtelijke kwaliteit in het omgevingsplan

 • Opdracht gevende gemeente(n): Ooststellingstellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: Marije van der Galien; m.vandergalien@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: Start werkzaamheden eind 2e kwartaal 2022
 • Opmerkingen: Het betreft het vertalen van de huidige welstandseisen naar een integraal document die opgenomen wordt in het omgevingsplan. Het uitgangspunt is om te kijken naar de ruimtelijke kwaliteit van de kern Appelscha, met als einddoel deze te vertalen naar kwaliteitsregels in het omgevingsplan, inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen en algemene regels voor bijvoorbeeld duurzaamheid en klimaatadaptie. De inhoud van het document dient te voldoen aan de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Werken

Onderwerp: Inkoop van voertuigen ten behoeve van de buitendienst

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Europese aanbesteding
 • Contactpersoon: hans.van.wijck@coppa.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 3e/ 4e kwartaal 2021
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Bouwrijp maken Lindewijk deelgebied 2 1e fase

 • Opdracht gevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: r.hekman@weststellingwerf.nl 
 • Planning/ fase aanbesteding: november 2021
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: renovatie zwembad de Steense Wolvega

 • Opdracht gevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: b.fidom@weststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 1e kwartaal 2022 – rekentijd tot eind februari, aanbesteding direct volgend
 • Opmerkingen: -

Leveringen

Onderwerp: Aankoop van een maaimachine

 • Opdracht gevende gemeente(n): Ooststellingstellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: f.visser@ooststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 2e kwartaal 2022
 • Opmerkingen: Betreft de vervanging van een van de bestaande maaimachines van de afdeling openbare ruimte

NB:

 • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
 • * Dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met de betreffende contactpersoon.
 • Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl

Meer informatie

Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op

www.tenderned.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar

teaminkoop@weststellingwerf.nl

Gemeente Opsterland