Datum: 20-01-2022

Diensten

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Open House
 • Contactpersoon: wander.beijen@opsterland.nl
 • Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tenderned.
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.

 • Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
 • Procedure: Open House
 • Contactpersoon: i.massalt@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tendernet
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Filmpjes voor de Regio Deal Zuidoost Friesland

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: info@regiodealzuidoostfriesland.nl
 • Planning/fase aanbesteding: sept-21
 • Opmerkingen: Contactpersoon praktische zaken: secretariaat Regio Deal - Zuidoost Fryslân, Louise Stutterheim-Letsch | 06 49 94 42 96 - Contactpersoon voor inhoudelijke vragen: coördinator Marijke Kramer | 06 27 07 20 24 - Gelegenheid tot het (digitaal) stellen van vragen op dinsdag 15 juni 13:30. Aanmelden kan via info@regiodealzuidoostfriesland.nl.

Onderwerp: Arbodienstverlening

 • Opdrachtgevende gemeente: OWO-verband
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: p.schipper@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 2021
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Kernapplicaties

 • Opdrachtgevende gemeente: OWO-gemeenten
 • Procedure: -
 • Contactpersoon: g.devries@weststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 4e kwartaal 2021
 • Opmerkingen: -

Onderwerp: Leerroutes B1- en Z-route – Inburgering regio Fryslân

 • Opdrachtgevende gemeente: 14 Friese gemeenten
 • Procedure: Openbaar
 • Contactpersoon: iris.meester@leeuwarden.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 01-01-2022
 • Opmerkingen: De 14 Friese gemeenten zijn op zoek naar een aanbieder die het taalonderwijs van de B1- en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) kan uitvoeren. De 14 Friese gemeenten willen een overeenkomst sluiten met één aanbieder die beide leerroutes in nauwe samenwerking met de gemeenten en andere betrokken samenwerkingspartners gaat ontwikkelen en uitvoeren.

Onderwerp: Leerroute Onderwijs – Inburgering regio Fryslân

 • Opdrachtgevende gemeente: 14 Friese gemeenten
 • Procedure: Openbaar
 • Contactpersoon: iris.meester@leeuwarden.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 01-01-2022
 • Opmerkingen: De 14 Friese gemeenten zijn op zoek naar een aanbieder die de Onderwijsroute kan uitvoeren. De 14 Friese gemeenten willen een overeenkomst afsluiten met een aanbieder die in nauwe samenwerking met de gemeenten dit gaat ontwikkelen en uitvoeren. 

Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering

Werken

Onderwerp: Inkoop van voertuigen ten behoeve van de buitendienst

 • Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
 • Procedure: Europese aanbesteding
 • Contactpersoon: hans.van.wijck@coppa.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 3e/ 4e kwartaal 2021

Onderwerp: Herinrichting Haerenkwartier te Oosterwolde

 • Opdrachtgevende Gemeente: Ooststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig onderhands
 • Contactpersoon: foppe.visser@ooststellingwerf.nl
 • Planning/fase aanbesteding: 4e kwartaal 2021/1e kwartaal 2022
 • Opmerkingen: Dit werk betreft de herinrichting van de wijk Haerenkwartier te Oosterwolde en bestaat in hoofdzaak uit opnemen bestaande elementenverhardingen, aanbrengen van rioleringen, aanleggen van wadi’s, het aanbrengen van nieuwe elementenverhardingen en het aanleggen van groenstructuur in de gehele wijk Haerenkwartier

Onderwerp: Bouwrijp maken Lindewijk deelgebied 2 1e fase

 • Opdracht gevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: r.hekman@weststellingwerf.nl 
 • Planning/ fase aanbesteding: november 2021

Onderwerp: renovatie zwembad de Steense Wolvega

 • Opdracht gevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: b.fidom@weststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 1e kwartaal 2022 – rekentijd tot eind februari, aanbesteding direct volgend

NB:

 • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
 • * Dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met de betreffende contactpersoon.
 • Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl

Nieuw

Onderwerp: renovatie zwembad de Steense Wolvega

 • Opdracht gevende gemeente(n): Weststellingwerf
 • Procedure: Meervoudig Onderhandse Aanbesteding
 • Contactpersoon: b.fidom@weststellingwerf.nl
 • Planning/ fase aanbesteding: 1e kwartaal 2022 – rekentijd tot eind februari, aanbesteding direct volgend

Meer informatie

Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op

www.tenderned.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar

teaminkoop@weststellingwerf.nl

Gemeente Opsterland