Als vrijwilliger helpen op een stembureau bij de verkiezingen op woensdag 15 maart? Dat kan, ook als je een (licht) verstandelijke beperking hebt. 

Prokkelduo's: samen aan de slag

Opsterland doet weer mee aan het initiatief van de Stichting Prokkel, waarbij mensen met een (licht) verstandelijke beperking meewerken op de stembureaus. Zij vormen met een andere vrijwilliger een duo. Samen de reguliere stembureautaken uitvoeren, gewoon even meekijken of de stemmers welkom heten bij de deur: ieder duo draagt op zijn/haar eigen manier bij aan de verkiezingen. Ondertussen wordt er van elkaar geleerd, plezier gemaakt en meer bewustzijn gecreëerd. Mensen zijn veel meer dan hun beperking. Zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving. Meewerken aan de verkiezingen op een inclusief stembureau is een mooi voorbeeld daarvan.

Iets voor u? Meld u aan!

Bent/kent u iemand met een (licht) verstandelijke beperking die graag een handje meehelpt op 15 maart? Wilt u samen met iemand met een beperking een duo vormen? Of bent u al stembureaulid en wilt u iemand met u mee laten lopen tijdens de verkiezingsdag? Kijk dan eens op Inclusieve stembureaus - Stichting Prokkel(externe link). Daar staat heel veel informatie over hoe het werkt en kunt u zich aanmelden. Uw aanmelding komt automatisch bij ons als gemeente terecht. Wij nemen vervolgens contact met u op over het vervolg. We hopen op een verkiezingsdag vol mooie duo’s!