Wethouder Rob Jonkman geeft op maandag 17 april om 9.00 uur het startschot voor de jaarlijkse Himmelwike voor de basisscholen in Opsterland. Vanaf het schoolplein van CBS De Opdracht in Ureterp gaan de kinderen samen met de wethouder de buurt in om zwerfafval op te ruimen.

“Tijdens de Himmelwike worden de kinderen spelenderwijs bewust van wat zwerfafval met hun omgeving doet. Onder het mom van ‘jong geleerd, is oud gedaan’ gaan de leerlingen deze week gewapend met prikstokken, vuilniszakken en veiligheidshesjes op pad om de buurt van hun school weer schoon te maken”, aldus wethouder Jonkman.

Zwerfafval is afval dat bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten in de openbare ruimte. Het afval komt in de leefomgeving terecht en blijft jaren rondzwerven. Zwerfafval verontreinigt de bodem en het water, trekt ongedierte aan, dieren eten het op en overlijden hieraan, of raken erin verstrikt. Afval in het milieu vergaat niet zomaar, plastic vergaat zelfs helemaal nooit. Plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics. Deze microplastics komen in de voedselketen en uiteindelijk ook in het lichaam van de mens terecht.

In samenwerking met Omrin helpt gemeente Opsterland de kinderen bij deze opruimactie. Dit jaar gaan bijna 1000 leerlingen van de basisscholen in Opsterland op pad om hun omgeving zwerfafval vrij te maken.

Kijk voor meer informatie op www.himmelwike.nl(externe link)

Meer nieuws

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland