Onder luid gejuich van ongeveer zestig kinderen van Kindcentrum de Finne heropende wethouder Libbe de Vries 13 oktober speeltuin it Merkelân in Beetsterzwaag.

Toegankelijke speeltoestellen

De speeltuin heeft 10 nieuwe speeltoestellen waarvan er drie toegankelijk zijn voor kinderen met een rolstoel. De wethouder benadrukte dat deze vernieuwing mogelijk is gemaakt door het bestuur van de speeltuin dat volledig bestaat uit vrijwilligers. Ook hier blijkt maar weer dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor de leefbaarheid in onze dorpen!

Heropening speeltuin It Merkelân

Meer nieuws

  • Op woensdag 13 oktober 2021 heeft Anko Postma, wethouder gemeente Opsterland, samen met Arjen Oosting, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Noord en Oost, het bouwbord feestelijk onthuld als start voor de verdere ontwikkeling van 51 nieuwe woningen en kavels in Nij Loevestein in Gorredijk.
    Onthulling bouwbord nieuwbouwproject Nij Loevestein Gorredijk
  • Aannemersbedrijf A. Faber B.V. voert werkzaamheden uit in woonwijk De Vlecke in Gorredijk. In de wijk komt een nieuwe riolering en daarna worden de wegen herstraat.
    Wegwerkzaamheden
  • In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. De Week tegen Eenzaamheid 2021 is van 30 september t/m 7 oktober. In deze week worden er ook dit jaar weer landelijk activiteiten georganiseerd om extra aandacht te vragen voor mensen die zich eenzaam voelen.
    Buurthuis
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opterland