De dorpssteunpunten zijn voor de gemeente Opsterland een belangrijke samenwerkingspartner. Hier kunnen inwoners op een laagdrempelige manier terecht voor vragen en ondersteuning. Inwoners kunnen bijvoorbeeld bij een dorpssteunpunt terecht voor hulp bij het invullen van een formulier, wel of niet van de gemeente. Door deze hulp en ondersteuning dragen de vrijwilligers van de steunpunten bij aan welzijn in de dorpen. Daarnaast kunnen de steunpunten de gemeente weer voeden met ideeën over hoe het welzijn in de dorpen kan worden vergroot.

De afgelopen twee jaar was er door coronamaatregelen relatief weinig ruimte om elkaar fysiek te ontmoeten. Die mogelijkheid was er nu wel weer en die heeft de gemeente aangegrepen om samen opnieuw met elkaar kennis te maken en om ideeën voor de toekomst van de steunpunten te bespreken. Deze hernieuwde kennismaking vond eind mei plaats in Langezwaag. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Libbe de Vries, hij sprak zijn waardering uit voor het werk van de verschillende vrijwilligers van de steunpunten. Daarna stond elkaar leren kennen op het programma. Tijdens een quiz kregen de dorpen op ludieke wijze informatie over elkaar. Vervolgens heeft de gemeente geïnventariseerd wat de vrijwilligers goed vonden gaan en wat ze wilden verbeteren. Betere terugkoppeling vanuit de gemeente was bijvoorbeeld een van de punten die de gemeente gaat oppakken.

Preventieagenda

De gemeente Opsterland hecht waarde aan de samenwerking met en de ideeën uit de dorpen. Inwoners weten namelijk zelf wat het beste werkt. Dat is ook het uitgangspunt van de preventieagenda. Juist in Opsterland is deze preventieaanpak kansrijk, vanwege de solide sociale basis. De krêft van de mienskip is hier groot. Lees meer over de preventieagenda.

Contact met het steunpunt bij u in het dorp?

Bekijk alle contactgegevens van de steunpunten
 

Dorpssteunpunten

Meer nieuws

 • Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland

  Gemeentesecretaris en algemeen directeur Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland. Vanaf 1 september start zij in haar nieuwe functie als directeur bij de provincie Drenthe. “Deze functie kwam op mijn pad en liet me niet meer los. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga tegelijkertijd de fijne collega’s, hun drive en ambities in Opsterland missen” licht Van der Weij haar beslissing toe.

  Gemeentesecretaris Marjan van der Weij
 • Werkzaamheden Koartsweachsterbrêge Gorredijk

  De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd.

  Wegwerkzaamheden
 • Wegwerkzaamheden - Breewei Tijnje

  Op maandag 18 juli is er verkeershinder op de Breewei in Tijnje ter hoogte van de rotonde (N392).

  Wegwerkzaamheden
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland