"Natuur dicht bij huis, al is het kleinschalig, daar kun je echt van genieten." Wethouder Anko Postma nam woensdag met genoegen plaats op een nieuw zitbankje in het groene gebied aan de Stationsweg in Gorredijk.

Het bankje is een cadeau van de Gorredijkster Natuurvereniging Geaflecht(externe link) aan de inwoners van de gemeente Opsterland. De vereniging bestaat 40 jaar. Postma mocht de zitbank onthullen en `in ontvangst nemen’. De wethouder is blij dat een vereniging als Geaflecht zich bekommert om de natuur in de eigen omgeving. Geregeld overlegt het bestuur met de gemeente over kansen om waardevolle natuurlijke gebiedjes te behouden en waar mogelijk te versterken.

"Dat is een heel belangrijke rol. Flora en fauna krijgen zo een stem," meent Postma.

De Geaflecht (externe link)spant zich verder heel praktisch in met bermbeheer, bescherming van bomen, en bestrijding van de eikenprocessierups door het ophangen van nestkastjes voor vogels.

Bankje Geaflecht

Meer nieuws

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Kom ook naar de ondernemerstafel

    In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

  • Werkzaamheden Krume Swynswei Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

    Vanaf 12 december zijn er werkzaamheden aan de Krume Swynswei in Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland