Acht uur vanmorgen en wat was het koud! Dik ingepakt kwamen de leerlingen van OSG Slingeland- De BHS aan op school. Daar werden ze, mede door wethouder Durk Durksz, ontvangen met complimenten, tenminste als de fietsverlichting in orde was. 

“En hienen se de ferljochting net foar elkoar, dan wurden se der op oansprútsen en krigen se in fytslampke oan ‘e fyts knope”, licht wethouder Durksz de actie toe. Hij was enthousiast “Wat sa moai wie is dat sa’n bytsje 80% fan de fytsers it ljocht oan hie!”  

 

Toch is de actie nodig. Want fietsverlichting is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid en vooral ook voor die van jezelf. De Fietsersbond Fryslân organiseert daarom in december ruim 30 guerrilla acties op scholen voortgezet onderwijs in de provincie. In de donkerste weken van het jaar, worden scholieren bij aankomst op school voor het 1elesuur gecontroleerd op werkend licht. Er werden niet alleen complimenten en fietslampjes uitgedeeld, ook werd de actie ‘tag’ “zet je licht aan” op de straat gespoten. 

Zet je licht aan 1
Zet je licht aan 2

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland