Financiële jaarstukken en perspectiefbrief Opsterland. De gemeente Opsterland begint financieel gezond aan een nieuwe bestuursperiode.

Kort voor de overgang naar een nieuwe coalitie – naar verwachting nog deze maand – biedt het college van burgemeester en wethouders over 2021 een jaarrekening aan met een overschot. Daarnaast is het begrotingssaldo voor eerstkomende jaren positief. De jaarrekening toont een voordelig resultaat van bijna € 3 miljoen. Dit is deels het gevolg van incidentele meevallers, onder andere in het sociaal domein. Het positieve resultaat wordt grotendeels toegevoegd aan de algemene reserves.

"Opsterland had al een goede reservepositie, die wordt hiermee nog verder versterkt", aldus wethouder financiën Rob Jonkman.

Verder stelt het college de gemeenteraad voor om, als uitwerking van een eerder aangenomen motie, een duurzaamheidsfonds te vullen met €750.000. Dorpshuizen, zwembaden en sportverenigingen kunnen hier een beroep op doen als ze energiebesparende maatregelen willen nemen.

Perspectief

Vandaag presenteert het college ook de zogenoemde perspectiefbrief, waarin halverwege het jaar een tussenbalans is opgemaakt. Belangrijke ontwikkelingen zijn dat de impact van de coronapandemie is afgenomen, maar dat de effecten van de oorlog in Oekraïne ook hier voelbaar zijn. Zo lopen de prijzen van energie en grondstoffen op, hetgeen gevolgen heeft voor uitvoeringskosten van werk en onderhoud. Het college is verheugd dat het de gemeente, samen met veel vrijwilligers, is gelukt om ongeveer 130 vluchtelingen op te vangen en te laten deelnemen aan onze samenleving.

Onzekerheid

De perspectiefbrief biedt ook een financieel doorkijkje naar de langere termijn. Opsterland heeft de komende drie jaar een structureel sluitend meerjarenperspectief met op zich financiële mogelijkheden voor nieuwe investeringen. Daarna hangt er echter een grote onzekere factor boven de markt.

Wethouder Jonkman:

"De Rijksoverheid heeft zich voorgenomen in 2026 kortingen door te voeren op het Gemeentefonds, die ons dan hard in de portemonnee zullen raken. Dat is een onzekerheid waar we de komende jaren in onze begrotingen uit voorzorg al rekening mee dienen te houden. Maar dit is een handicap die geldt voor alle Nederlandse gemeenten."

Meer nieuws

 • Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland

  Gemeentesecretaris en algemeen directeur Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland. Vanaf 1 september start zij in haar nieuwe functie als directeur bij de provincie Drenthe. “Deze functie kwam op mijn pad en liet me niet meer los. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga tegelijkertijd de fijne collega’s, hun drive en ambities in Opsterland missen” licht Van der Weij haar beslissing toe.

  Gemeentesecretaris Marjan van der Weij
 • Werkzaamheden Koartsweachsterbrêge Gorredijk

  De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd.

  Wegwerkzaamheden
 • Wegwerkzaamheden - Breewei Tijnje

  Op maandag 18 juli is er verkeershinder op de Breewei in Tijnje ter hoogte van de rotonde (N392).

  Wegwerkzaamheden

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland