Oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen 2017

De gemeenteraad vergadert in principe 2 keer per maand. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een oriënterende raadsbijeenkomst en een raadsvergadering. Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomst worden raadsbesluiten voorbereid en worden de raadsleden geïnformeerd over diverse onderwerpen. Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meestal het woord richten tot de raadsleden. Wilt u de raadsleden spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan kunt contact opnemen met de griffier. De agendacommissie van de raad bekijkt dan wat de meeste geschikte manier is om uw informatie te delen met de raad. Tijdens de raadsvergaderingen debatteren de raadsfracties met elkaar en worden er besluiten genomen over de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 19 december 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Roel Vogelzang zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 19 december 2017 voorzitten.

  Deze oriënterende raadsbijeenkomst zal 1 agendapunt besproken worden, te weten: 'Evaluatie beleidskader drie decentralisaties'. Dit agendapunt is doorgeschoven bij de oriënterende raadsbijeenkomst van 18 december 2017.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 18 december 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Roel Vogelzang zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 18 december 2017 voorzitten.

  Gelet op de omvang van het agendapunt Project MFA Gorredijk is het mogelijk dat de volgende agendapunten doorschuiven naar behandeling op dinsdag 19 december.

 • Raadsvergadering 4 december 2017

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 20 november 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Rynk van der Woude zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 20 november 2017 voorzitten.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Raadsvergadering 13 november 2017

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Raadsvergadering 6 november 2017 (Begrotingsraad)

  Raadsvergadering 6 november 2017 (Begrotingsraad)

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 30 oktober 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Jaco de Jong zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 30 oktober 2017 voorzitten.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 16 oktober 2017 (Begroting 2018)

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Rynk van der Woude zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 16 oktober 2017 voorzitten.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn richttijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder of later is afgehandeld.

 • Raadsvergadering 9 oktober 2017

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 25 september 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Roel Vogelzang zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 25 september 2017 voorzitten.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Raadsvergadering 11 september 2017

  De raadsvergadering start om 17.00 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 17 juli 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Roel Vogelzang zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 17 juli 2017 voorzitten.

  let op: de vergadering van 17 juli start om 17.00 uur.

 • Raadsvergadering 17 juli 2017

  De raadsvergadering start aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst dezelfde avond. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 3 juli 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Jaco de Jong zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 3 juli 2017 voorzitten.

 • Raadsvergadering 3 juli 2017

  De raadsvergadering start aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst dezelfde avond. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 19 juni 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Jaco de Jong zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 19 juni 2017 voorzitten.

 • Raadsvergadering 19 juni 2017

  De raadsvergadering start aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst dezelfde avond. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 6 juni 2017

 • Raadsvergadering 6 juni 2017

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 22 mei 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Roel Vogelzang zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 22 mei voorzitten.

 • Raadsvergadering 22 mei 2017

  De raadsvergadering start aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst dezelfde avond. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst en raadsvergadering 8 mei vervalt.

  Oriënterende raadsbijeenkomst en raadsvergadering 8 mei vervalt.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 18 april 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 299).
  Jaco de Jong zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 18 april voorzitten.

 • Raadsvergadering 18 april 2017

  De raadsvergadering start aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst dezelfde avond. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 3 april 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffier@opsterland.nl of (0512) 386 299).
  Roel Vogelzang zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 3 april voorzitten.

 • Raadsvergadering 3 april 2017

  De raadsvergadering start aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst dezelfde avond. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 20 maart 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffier@opsterland.nl of (0512) 386 299).
  Jaco de Jong zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 20 maart voorzitten.

 • Raadsvergadering 20 maart 2017

  De raadsvergadering start aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst dezelfde avond. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst en raadsvergadering 6 maart 2017 vervalt

  De oriënterende raadsbijeenkomst en de raadsvergadering van 6 maart 2017 vervalt.
  De eerstvolgende raadsvergadering zal 20 maart plaatsvinden.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 13 februari 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffier@opsterland.nl of (0512) 386 299).
  Nikita Brameijer zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 13 februari voorzitten.

 • Raadsvergadering 13 februari 2017

  De raadsvergadering start aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst dezelfde avond. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst en raadsvergadering 30 januari 2017 vervalt

  De oriënterende raadsbijeenkomst en de raadsvergadering van 30 januari 2017 vervalt.
  De eerstvolgende oriënterende raadsbijeenkomst en raadsvergadering zal 13 februari plaatsvinden.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 16 januari 2017

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffier@opsterland.nl of (0512) 386 299).
  Voorzitter van de oriënterende raadsbijeenkomst van 16 januari is Roel Vogelzang.

Uitgelicht

Zoeken