Oriënterende raadsbijeenkomst 20 mei 2019

Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 299).
Willemijn Bruining zal de oriënterende raadsbijeenkomst van maandag 20 mei voorzitten.

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag
Datum:
maandag 20 mei 2019
Aanvang:
19:30 uur
1

19:30 - 19:30 uur

Opening

2

19:30 - 19:30 uur

Vaststellen agenda

Stukken

3

19:30 - 20:00 uur

Ondernemersfonds Gorredijk 2.0

Stukken

4

20:00 - 21:15 uur

Project MFA Gorredijk

Stukken

5

21:15 - 21:15 uur

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken