Oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen 2018

De gemeenteraad vergadert in principe 2 keer per maand. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een oriënterende raadsbijeenkomst en een raadsvergadering. Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomst worden raadsbesluiten voorbereid en worden de raadsleden geïnformeerd over diverse onderwerpen. Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meestal het woord richten tot de raadsleden. Wilt u de raadsleden spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan kunt contact opnemen met de griffier. De agendacommissie van de raad bekijkt dan wat de meeste geschikte manier is om uw informatie te delen met de raad. Tijdens de raadsvergaderingen debatteren de raadsfracties met elkaar en worden er besluiten genomen over de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid.

 • Raadsvergadering 10 december 2018

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 26 november 2018

  De raadsbijeenkomst wordt voorgezeten door Roel Vogelzang.
  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie, griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209.
  Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen worden live-opnamen gemaakt, deze zijn, ook na de vergadering, terug te zien op de gemeentelijke raadswebsite.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Raadsvergadering 12 november 2018

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Raadsvergadering 5 november 2018 (Begroting 2019)

  Raadsvergadering 5 november 2018 (Begroting 2019).
  Voorzitter: burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 29 oktober 2018

  De raadsbijeenkomst wordt voorgezeten door Oebele van der Veen.
  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie, griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209.
  Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen worden live-opnamen gemaakt, deze zijn, ook na de vergadering, terug te zien op de gemeentelijke raadswebsite.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 17 oktober 2018 - Begroting 2019

  Willemijn Bruining zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 17 oktober 2018 voorzitten.
  15 oktober 2018 staat de inspraakavond voor de begroting 2019 gepland, wilt u inspreken over de begroting 2019 geeft u dit dan door aan de griffie voor vrijdag 12 oktober. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 299).
  Wij verzoeken u dan het volgende door te geven, uw naam, telefoonnummer en het programma waarover u wilt inspreken.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn richttijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder of later is afgehandeld.

 • VERVALLEN: Oriënterende raadsbijeenkomst 15 oktober 2018 - Inspraakavond begroting 2019

  Daar er geen aanmeldingen zijn ontvangen om in te spreken is de inspraakavond begroting 2019 vervallen.

 • Raadsvergadering 8 oktober 2018

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst en raadsvergadering 24 september 2018

  Bij de eerste twee onderwerpen van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij contact op te nemen met de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 299). Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden tevens verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie.
  Willemijn Bruining zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 24 september voorzitten.
  Aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst start de raadsvergadering welke burgemeester Ellen van Selm zal voorzitten.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst en raadsvergadering 17 september 2018

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 299).
  Roel Vogelzang zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 17 september voorzitten.
  Aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst start de raadsvergadering. Burgemeester Ellen van Selm zal de vergadering voorzitten.

 • Raadsvergadering 9 juli 2018

  De raadsvergadering start om 17.00 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 2 juli 2018

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie, griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209.
  Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen worden live-opnamen gemaakt, deze zijn, ook na de vergadering, terug te zien op de gemeentelijke raadswebsite.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 18 juni 2018

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie, griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209. Jaco de Jong zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 18 juni 2018 voorzitten.
  Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen worden live-opnamen gemaakt, deze zijn, ook na de vergadering, terug te zien op de gemeentelijke raadswebsite.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Raadsvergadering 11 juni 2018

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • VERVALT Extra raadsvergadering 5 juni 2018

  De aangekondigde extra raadsvergadering van 5 juni gaat niet door. Het coalitie-akkoord zal gepresenteerd worden tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2018.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 28 mei 2018

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie, griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209. Ellen van Selm zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 28 mei 2018 voorzitten.
  Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen worden live-opnamen gemaakt, deze zijn, ook na de vergadering, terug te zien op de gemeentelijke raadswebsite.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Raadsvergadering 14 mei 2018

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 23 april 2018

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie, griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209. Ellen van Selm zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 23 april 2018 voorzitten.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Raadsvergadering 16 april 2018

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 3 april 2018

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie, griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209. Ellen van Selm zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 3 april 2018 voorzitten.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Raadsvergadering 29 maart 2018

  Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Raadsvergadering 26 maart 2018

  Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Raadsvergadering 5 maart 2018

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 19 februari 2018

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie, griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209. Rynk van der Woude zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 19 februari 2018 voorzitten.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Raadsvergadering 12 februari 2018

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

 • Oriënterende raadsbijeenkomst 29 januari 2018

  Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meepraten. Hiervoor dienen zij zich aan te melden bij de griffie, uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsbijeenkomst. Burgers die over een ander onderwerp met de raad willen spreken worden verzocht vooraf contact op te nemen met de griffie. (griffie@opsterland.nl of (0512) 386 209).
  Jaco de Jong zal de oriënterende raadsbijeenkomst van 29 januari 2018 voorzitten.

  De aangegeven tijden bij de agendapunten zijn maximum tijden. Het kan dus zijn dat een punt eerder is afgehandeld, waardoor het volgende punt op de agenda eerder begint.

 • Raadsvergadering 15 januari 2018

  De raadsvergadering start om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Ellen van Selm.

Uitgelicht

Zoeken