Oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen

  • Oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen 2019

    De gemeenteraad vergadert in principe 2 keer per maand. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een oriënterende raadsbijeenkomst en een raadsvergadering. Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomst worden raadsbesluiten voorbereid en worden de raadsleden geïnformeerd over diverse onderwerpen. Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meestal het woord richten tot de raadsleden. Wilt u de raadsleden spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan kunt contact opnemen met de griffier. De agendacommissie van de raad bekijkt dan wat de meeste geschikte manier is om uw informatie te delen met de raad. Tijdens de raadsvergaderingen debatteren de raadsfracties met elkaar en worden er besluiten genomen over de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid.

  • Oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen 2018

    De gemeenteraad vergadert in principe 2 keer per maand. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een oriënterende raadsbijeenkomst en een raadsvergadering. Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomst worden raadsbesluiten voorbereid en worden de raadsleden geïnformeerd over diverse onderwerpen. Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meestal het woord richten tot de raadsleden. Wilt u de raadsleden spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan kunt contact opnemen met de griffier. De agendacommissie van de raad bekijkt dan wat de meeste geschikte manier is om uw informatie te delen met de raad. Tijdens de raadsvergaderingen debatteren de raadsfracties met elkaar en worden er besluiten genomen over de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid.

  • Oriënterende raadsbijeenkomsten en raadsvergaderingen 2017

    De gemeenteraad vergadert in principe 2 keer per maand. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een oriënterende raadsbijeenkomst en een raadsvergadering. Tijdens de oriënterende raadsbijeenkomst worden raadsbesluiten voorbereid en worden de raadsleden geïnformeerd over diverse onderwerpen. Bij de agendapunten van de oriënterende raadsbijeenkomst kunnen burgers meestal het woord richten tot de raadsleden. Wilt u de raadsleden spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan kunt contact opnemen met de griffier. De agendacommissie van de raad bekijkt dan wat de meeste geschikte manier is om uw informatie te delen met de raad. Tijdens de raadsvergaderingen debatteren de raadsfracties met elkaar en worden er besluiten genomen over de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid.

Uitgelicht

Zoeken